”Jeg er meget tilfreds med, at principaftalen nu er endeligt vedtaget. Det var første skridt på vejen, og nu kan vi for alvor komme i gang med arbejdet: At skabe Danmarks største og bedste beredskab,” siger John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune, på vegne af de ni kommuner.

Politisk enighed om Danmarks største beredskab

Torsdag den 26. marts godkendte Dragør som den sidste af i alt ni kommuner en principaftale om et fælles beredskab i Storkøbenhavn. Dermed er Danmarks største beredskab en realitet.

Omtrent 900.000 borgere i ni kommuner kan se frem til at blive passet på af landets største beredskab. Det stod klart torsdag, da Dragør principgodkendte planerne og dermed sluttede sig til Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Frederiksberg og København.

Dermed er den politiske enighed på plads, og arbejdet med at etablere beredskabet kan gå i gang.

”Jeg er meget tilfreds med, at principaftalen nu er endeligt vedtaget. Det var første skridt på vejen, og nu kan vi for alvor komme i gang med arbejdet: At skabe Danmarks største og bedste beredskab,” siger John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune, på vegne af de ni kommuner.


Det nye fælles beredskab oprettes som et selvstændigt selskab, og opgaver, medarbejdere samt aktiver fra kommunerne vil blive overdraget til det nye selskab.

”Det er en stor og spændende opgave, der involverer rigtig mange medarbejdere. Dem skal vi tage godt hånd om, ligesom vi skal sikre, at deres viden og kompetencer bliver foldet maksimalt ud også i den nye organisation, samtidig med at vi effektiviserer,” siger John Engelhardt.

Sammenlægningen af beredskaberne sker på baggrund af en aftale mellem kommunerne og regeringen, og i hovedstaden forventes det, at sammenlægningen på sigt  skal levere effektiviseringer for cirka 28 millioner kroner.

Næste skridt er at finde den nye beredskabschef. Stillingen bliver snart slået op, og det forventes, at den rette kandidat er fundet inden sommerferien.

Fakta

· KL og regeringen vedtog i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at kommunerne inden 1. januar 2016 skal etablere sig i max 20 beredskabsenheder.

· Med aftalen etablerer de ni kommuner en fælles beredskabskommission og en bestyrelse med 15 medlemmer, hvor København er repræsenteret med 6, Frederiksberg med 2 og hver af de øvrige kommuner med 1 medlem.

· Det nye fælles beredskab oprettes som et selvstændigt §60 selskab i henhold til den kommunale styrelseslov om fælles kommunale selskabsformer, og der vil ske en virksomhedsoverdragelse af opgaver, medarbejdere og aktiver fra kommunerne til det nye selskab.

Emneord: Albertslund Kommune, Beredskabssamarbejde
Albertslund Kommune på DenOffentlige.dk Albertslund Kommune
Aktivitet: Artikler: 8 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 16.11.17 Ledelse
  Innovationsminister iværksætter kulegravning af bureaukrati

  I 12 kommuner er der nu igangsat kulegravninger af bl.a. regler og dokumentationskrav på dagtilbuds- og ældreområdet. Kulegravningerne skal være med til at give medarbejderne mere tid til kerneopgaverne, siger ministre. Hent kommissorier her.

 • 19.04.16 Velfærd
  Ny kulturaftale i hovedstadsområdet

  15 hovedstadskommuner er gået sammen om Kulturmetropolen.

 • 15.12.14 Infrastruktur
  Fire østjyske kommuner i beredskabs-alliance

  Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner går i samarbejde om et fælles redningsberedskab, der skal leve op til fremtidens krav om en mere moderne og effektiv indsats på en lang række områder lige fra brandbekæmpelse til byggesagsbehandling. Ingen brandstationer er truet.