“Det er en rigtig god nyhed, at de mange syge og andre udsatte mennesker nu begynder at organisere sig," siger Finn Sørensen, socialordfører for Enhedslisten

Politisk opbakning til social modstand

Politikere fra hver sin side af Folketinget støtter, at borgere samler sig i oprør mod kommunerne. Men de er uenige om styrken i den nye bevægelse.

“Det er fint og godt, at disse borgere får et fællesskab, og det kan forhåbentlig bidrage til, at tingene bliver bedre. Jeg håber bare, det ikke bliver en kamp mod systemet, men en kamp for at gøre det bedre,” siger finansordfører Rene Christensen (DF) til DenOffentlige.dk efter historien om en ny social modstandsbevægelse
 

Den sociale modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

Socialordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten roser direkte initiativet. 
 
“Det er en rigtig god nyhed, at de mange syge og andre udsatte mennesker nu begynder at organisere sig, og gøre opmærksom på den hårde medfart, de får i kommunerne. Det bekræfter det billede, jeg også har som socialordfører efter mange henvendelser fra borgerne,” siger Finn Sørensen. 
 
Krænker retssikkerheden
 
Ifølge Finn Sørensen er den sociale modstandsbevægelse et udtryk for, at kommunerne er gået for langt i opstramninger og sagsbehandling af syge og udsatte borgere. 

“Borgernes retssikkerhed er alvorligt truet af nedskæringerne i kommunerne, som er dikteret fra flertallet på Christiansborg med budgetlov og sanktioner. Mange stemte på en ny regering i håbet om at den ville leve op til valgløfterne om at velfærd er vigtigere end skattelettelser, de er desværre blevet skuffet, men det er godt at de nu tager kampen op,” siger Finn Sørensen. 

Rene Christensen mener, at opstramningerne er nødvendige, fordi nogle borgere har brugt systemet til det yderste. 
 
“Intentionen med velfærdssystemet er jo at fællesskabet holder hånden under folk, der kommer ud for uforudsete hændelser i livet. Problemet er bare, at det er gået fra at være et tilbud til at blive et forbrugssamfund, hvor man forbruger de goder velfærden tilbyder. 
“Det er det, vi har været udfordret af. Tildeling af førtidspension har været voldsomt stigende, og en følge af, at vi strammer op er så, at det bliver voldsomt svært for alle,” erkender Rene Christensen. 
 
Begge politikere peger på, at der skal skabes en bedre sammenhæng i systemet. 
 
Hurtigere afklaring
 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har tidligere på året varslet en reform af sygedagpengeområdet, men Finn Sørensen efterlyser at det sker til det bedre. Han håber at initiativet til at samle borgerne kan få ministeren på andre tanker. 
 
“Forhåbentlig kan dette berettigede oprør få Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen på bedre tanker, så hun lever op til løftet om at afskaffe varighedsbegrænsningen for sygedagpenge. Det er desværre ikke det, hun har gang i sammen med højrefløjen. Hun vil have at de syge selv skal betale for forbedringer for de langtidssyge, gennem en halvering af sygedagpengeperioden fra 52 til 26 uger. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker skal have en drastisk nedgang i indtægt, i en situation hvor de ikke er i stand til at forsørge sig selv,” siger socialordføreren.
 

Kritik af ureguleret marked for private rådgivere

Enhver kan slå sig ned som privat rådgiver for syge og udsatte borgere, uanset kvalifikationer. Både kommuner og rådgivere efterlyser regulering af det voksende marked.
 

Dansk Folkeparti peger til gengæld på, at borgerne skal have nogle stærkere rettigheder, så velfærdssystemets aktører spiller bedre sammen. 

 
“Vi bringer ind i forhandlingerne, at borgerne skal garanteres genoptræning inden for en uge efter man udskrives fra hospitalet. Det er borgeren, der taber på at kommunen er for sen til at komme i gang, og varighedsbegrænsningen er et problem her. Der kan nemt gå mange uger med at vente på svar fra først kommune, så læge og så genoptræning. Så er 26 uger ikke særlig lang tid, og derfor skal man have nogle rettigheder,” mener Rene Christensen, der finder det helt skævt, at systemerne ikke fungerer bedre sammen.
 
“Når vi med den ene hånd bruger en masse penge i sundhedsvæsnet på at gøre folk raske, skal det jo ikke ødelægges af, at man kommer alt for sent i gang med genoptræning,” påpeger han.
 
Også Enhedslisten ønsker fokus på borgernes retssikkerhed. 
 
“Enhedslisten har mange gange – også siden den nye regering kom til – stillet krav om forbedringer af borgernes retssikkerhed. Det må ikke være sådan at kommunerne kan spekulere i fejludbetalinger og langsom sagsbehandling. Klager i det sociale system bør have opsættende virkning, og som minimum skal borgerne tilkendes en godtgørelse, når kommunen taber sagen,” siger Finn Sørensen.  
 
Bekræfter en udvikling
 
Begge politikerne siger, at initiativet til den nye bevægelse kommer på et godt tidspunkt, fordi det har været frustrerende, at se de mange enkeltsager, der har præget medierne i lang tid. Samtidig håber Finn Sørensen, at Regeringen nu vil lytte. 
 
“Vores tidligere forslag er desværre blevet afvist af regeringen, men måske kan dette berettigede oprør bane vejen for forbedringer,” siger han. 
 
Rene Christensen er enig i, at initiativet til at organisere modstand blandt klemte borgere giver en ny ramme for debatten.
 
“Det her er godt for debatten her på Christiansborg, for normalt har vi utrolig svært ved at udtale os, fordi der er tale om enkeltsager. Initiativet bekræfter det billede vi har haft, hvor eksempelvis antallet af klager til Ankestyrelsen viser, hvad der sker. Det giver et klart billede af, at lovgivningen har svært ved at fungere,” siger Rene Christensen. 
Emneord: Socialkrise, Udsatte, Fattige, Syge, Sygedagpenge, Fleksjob, Bureaukrati, Modstandsbevægelse, Sagsbehandling, Fejl, Velfærdsdanmark
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 28.09.13 Jane Fammé
  Det er en udpegning og hetz imod ubemidlede danske samfundsborgere

  I "min" aktivering i Skjern, har kommunen fornylig indført fingeraftryk-kontrol ( Biotermi ) helt uden forudgående orientering til de arbejdsledige. Sammenfattet med 9 udvendige overvågningskameraer, og en intensiv daglig kontrol af kronisk syges fravær ? Modløsheden styrkes af smådiskriminerende kommentarer i medier: " De fattige er så sure ", " ingen arme,ingen kage " " velfærdsjunkier " osv. Har mødt voksne mennesker i aktivering, som har arbejdet hele deres liv, ramt af sygdom og nedslidning, har de været igennem ydmygende syltningsforløb, der udmattede og stressede dem. Min påstand er,at mange sager er lukket fordi klienten døde under sagsbehandlingen. Denne påstand vil jeg rette til Mette Frederiksen, hun har senest udvist passivitet i en appel fra en 61-årig,kræftsyg og depressiv mand, hvor læge, psykolog og hospital, anbefalede indstilling til førtidspension, og ro omkring indkaldelse til jobsamtaler.Sagsbehandlere ( i Faxe kommune ) ignorerede sundhedssystemets konklusion, og Mette Frederiksen afviste at gå ind i sagen, fordi det var en enkeltsag ?
  Dermed har hun sendt signaler til alle landets kommuner og legaliseret at underkende læger og specialisters faglige autoritet.
  Nu savnes blot en engageret advokat, der vil tage denne og andre oplagte sager, og lægge sag an imod Mette Frederiksen. Ja, denne gang ikke en Tamil sag, men fratagelse af danske borgeres lovmæssige rettigheder. mvh Jane Fammé

 • 28.09.13 Torben Krogh
  Ligner en tanke..

  I F. Kargos indlæg plæderer han for, at borgerne bliver utilfredse, fordi afgørelserne går dem imod. Og at "systemet" vil det bedste og sikre selvforsørgelse.
  Hvor er det trist læsning - al den stund at F. Kargo udmærket ved, at et hav af afgørelser går kommunerne imod. Jeg peger blot stilfærdigt på, at i Region Midtjylland har der været fejl i 95 procent (ja, det er sandt) af sagerne for stop af kontanthjælp!
  Er det godt nok? Svaret giver sig selv.
  Yderligere må F. Kargo også være vidende om, at selvom kommunen taber en ankesag, går det alene ud over borgeren, der uberettiget har måttet undvære sit forsørgelsesgrundlag, sygedagpenge og lignende.
  Det er ikke et fåtal af sager, der går kommunerne imod, men F. Kargo må også vide, at man blot fortsætter med samme forkerte fremgangsmåde i næste sag, for det er jo ikke sikkert, borgeren klager her...
  At sager trækker ud i årevis er evident og kan ikke have undgået F. Kargos opmærksomhed. Men igen - da det jo ikke bliver trukket i hans løn, men kun går ud over borgeren, er han ligeglad!
  Det er beskæmmende at se denne automat-reaktion om, at kommunerne er nærmest ufejlbarlige og borgerne bare nogle brokrøve! Men som en sektionschef i en dansk kommune sagde til en borger: Hvorfor skulle vi tage lovgivningen alvorligt? Der er alligevel ingen, der kommer efter os!

 • 28.09.13 Jane Fammé
  Sikke noget vås ! Til Rene Christensen ( DF )

  Du mener at alle disse stramninger var nødvendige, fordi nogen ? havde udnyttet velfærden til det yderste. ? Du våser videre og indrømmer at hele Christiansborg var klar over, især jobcentrenes mentale magtmisbrug overfor danske borgere,: " MEN MAN KAN JO IKKE GÅ IND I ENKELTSAGER "; Klassiske dårlige undskyldninger fra din side. Jo,man kan godt gå ind i enkeltsager, når lovgivningen er overtrådt, Det gjorde man f.eks i Tamilsagen, hvor en stor gruppe mennesker var blevet forurettet og deres livskvalitet frataget dem pga. lovsvigt fra politikere. Dette KAN OGSÅ GØRES, når det gælder danske borgere, som er frataget deres selvopholdelsesdrift pga. inkompetente og dovne politikere, som aldrig har haft et arbejde der gav fysisk nedslidning.

 • 28.09.13 F. Kargo
  Mistilliden til kommunen er en ærgerlig udvikling

  Det er ærgerligt at selv vores folketingspolitikere begynder at opfordre til at protestere mod kommunerne. Kommunerne leverer idag et godt fagligt arbejde, hvilket Ankestyrelsen kan bekræfte - langt de fleste sager som vurderes af Ankestyrelsen stadfæstes.

  Selvom Finn Sørensen og EL ikke er enige i hverken regeringens eller oppositionens reformbeslutninger på beskæftigelsesområdet, så kan det da aldrig være kommunerne der skal stå til piskeslag for praksis (med mindre de fejlbehandler) Det er ærgeligt at en folketingsmedlem lægger ansvaret for lov og retspraksis ud til kommunerne - beskæftigelsesområdet er hårdt centralt styret og det bør politikerne vedkende. Jeg mener Finn Sørensen bør tage kampen i folketinget og ikke opfordre borgere/vælgere til at lave protestaktioner i kommunerne.

  Der findes adskillige tilfælde hvor kommunerne, af Ankestyrelsen, bliver gjort opmærksom på at tilkendelsesgrundlaget i bestemte type ydelser, ikke er tilstrækkeligt. Det kan eks. være antallet af arbejdprøvninger, lægelig dokumentation m.m.

  Jeg tror ikke på at kommunerne selv strammer op på praksis for at spare penge - de er for vidende til at tro at den holder. Samtidig oplever jeg at de kommunale medarbejdere virkeligt ønsker alt godt for den enkelte borger, uanset om det er en som er sygemeldt, ledig, oplever vanskeligheder i familien eller lign. Dog er det tydeligt, at ikke alle borgere føler sig hørt og imødekommet, hvilket naturligt kan være svært, når afgørelserne i den enkeltes sag, er til ugunst.

  Jeg tror ikke mange politkere, praktikere og samfundsborgere generelt, er uenig om, at målet er, at hver af os kan forsørge os selv og vores nærmeste. Der er heller ikke mange, der vil være uenige i, vi i perioder kan have behov for støtte til at komme tilbage til selvforsørgelse. Spørgsmålet er hvor langt samfundet skal gå i bestræbelserne på at støtte/hjælpe den enkelte tilbage til at kunne forsørge sig selv og ikke være afhængig af systemet.

 • 28.09.13 Hanne Lomholdt
  Det er umenneskeligt

  At være syg i Danmark i dag- er værrer end at være kriminel.For man er skyldig selv om det modsatte er bevist med en grim diagnose. Det er her kæden hopper helt af for mig- for hvorfor bruge penge i samfundepå at udrede syge- når der alligevel ikke bliver troet på hverken patient, sygehus eller egen læge? Jo værrer en diagnose man har- jo hurtigere på selvforsørgelse, da man kan blive dyr. Er indstillet på der skal spares over alt, men så skal det bare meldes klart ud. Bliv meget syg og mist alt- ingen dansker skal tro de får hjælp, når den ikke længere findes.Beder bare om at den raske dansker lige undersøger betingelserne- hvis det skulle ske- for der leves på en løgn- og det største samfunds svigt af alle....

 • 28.09.13 Thomas F. Kortholm
  Det stinker allevegne....

  Jeg fik i forgårs for 5 gang, på 1½ år igen at vide, at jeg ikke kunne få et skriftligt svar på min ansøgning om revalidering fra 9.2.2011, idet jobcentret ikke havde nogen gyldig grund til at afvise den?????? Så derfor skulle jeg igen igenemmen diverse undersøgelser, også ville jeg måske få et skriftligt afslag, hvis de altså nu kan finde en gyldig grund.

  Efter 6 år ude i kulden, bliver man altså smadret psykisk af det her. Jeg mener bare, hvis de i tre år ikke har kunnet finde en gyldig grund til at afvise min ansøgning....... måske de snart skulle prøve at hjælpe i stedet?

  Vi ses på torsdag i Vejle!

 • 27.09.13 Mogens Rerup
  Det er ikke politikerne der laver reglerne!

  Det er ikke politikerne der laver reglerne, det gør Ankestyrelsen i form af nogle "principafgørelsen". Du kan overhovedet ikke finde belæg i loven for diverse principafgørelser fra Ankestyrelsen, som kom under Claus Hjorth og Inger Støj. - jeg siger ikke, at principafgørelserne er politisk dikterede, jeg konstater blot, at der objektivt kom en voldsom opstramning under disse 2 ministre.
  Ankestyrelsen er blevet en stat i staten, som træffer en masse politiske afgørelser - fatter ikke at Enh. listen ikke går meget mere efter den instans. Man har sågar fået bildt minister og kommuner ind, at kommunerne skal følge "loven", uagtet at "principafgørelser" intet har med loven at gøre. Selv Ankechefen går ud og siger, at man skal følge loven i kommunerne - f.eks. i Esbjergsagen - uagtet at Ankestyrelsen ikke er nogen som helst retsinstans - man kan nemlig klage til Ombudsmanden over deres afgørelser, og man kan gå til de civile domstole - hvad jeg ikke forstår, at de faglige organisationer ikke gør meget mere - hvor Ankestyrelsen igennem tiderne heldigvis har fået mange tæsk. Der er principafgørelser som virker fuldstændig tilfældige og ulogiske. Når man ser på lovens tekst er det svært at forstå, hvordan den kunne resultere i diverse tolkninger, og kniber det endelig, så skriver man bare i afgørelserne, at man ikke ser nogen grund til at tilsidesætte kommunens skøn - ja så begynder det at knibe med retssikkerheden. borte.

 • 27.09.13 tortur offer
  psykisk tortur

  efter et forløb på mange år i sygedag penge systemet og uden penge og samtidig skal udsættes for psykisk tortur når man er i arb, prøvning - det er fandme ikke iorden, Ikke nok med at det er uerfarne mennesker der står og vurderer folk nej de vurderer også folks arbejdsevne efterom det er folk de kender privat. Ved der foregår lumske ting rundt på kommunerne . Det må sku da være en læge der vurderer og ikke en uddannet pædagog... jeg har ihvertfald ar på sjælen efter de 9 år jeg var "FANGE" og udsat for psykisk tortur ....I dag stoler jeg IKKE på nogen som helst der arbejder på kommunen for om de er nok så søde ved jeg at falskheden stadig er der...det er så grotesk det folk bliver udsat for , selv læger blir man opfordret til at skifte da det er ham den er gal med og ikke aver ens papirer ordentlig ..BAVL... det var for at de skulle have en de kunne manipulerer med ,,,,,,,,men selv om man er syg er man ikke dum,,,,,jeg var så skuffet selv FOA arbejdede sammen med kommunen ...TRIST at spilde små 10 år af ens liv på at gå i en evig angst og blive kørt ned økonomisk og psykisk ...

 • 27.09.13 Sanne
  Hvem laver reglerne?

  Det er jo politikerne på Christiansborg selv. Og de har jo lige - med undtagelse af EL og DF - lavet en førtidspensions- og fleksjobreform, der tager udgangspunkt i at folk med ingen eller meget lav arbejdsevne, skal forbedre selvsamme gennem arbejde. Nedslidning gennem et hårdt arbejdsliv skal åbenbart behandles/kureres med mere arbejde og nedslidning.
  Og dermed sår de jo selv kimen til de grusomme historier vi nu ser rundt omkring.
  Det virker som om det hele for dem (og kommunerne) er enten sort eller hvidt. Og så glemmer de desværre alle nuancerne derimellem.

 • 27.09.13 Birger Sørensen
  Kommunal svindel

  "..Det må ikke være sådan at kommunerne kan spekulere i fejludbetalinger og langsom sagsbehandling. Klager i det sociale system bør have opsættende virkning, og som minimum skal borgerne tilkendes en godtgørelse, når kommunen taber sagen."

  Målet helliger midlet, har hidtil været kommunernes rettesnor. Kan vi spare nogle penge her og nu, er det bedre at gøre det, selvom vi ved det er forkert, og vi taber ankesagen.
  Og det kunne da være rart, om borgerne i det mindste blev kompenseret for det kommunen snyder dem for, og det det koster borgerne at blive snydt af kommunen.

  Vil nok mene, at med tilføjelsen af papirløse til den grundlovsstridige og menneskerettighedskrænkende gensidig forsørgelsespligt, bliver der rigtigt mange syge at behandle for kommunerne. Så en opstramning, så der bliver handlet rigtigt og retfærdigt, vil absolut være påkrævet.
  Kommunerne har i visse tilfælde (overvågning af enlige) taget både den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt - ofte er det samme person. Borgerne i den slags sager, har ingen retssikkerhed, overhovedet.

  Endelig: Velfærden i Danmark er afskaffet. Slå velfærdsstat op i ODS eller Wiki. Definitionen er: at staten tager sig af de borgere der ikke kan klare sig selv, uanset grunden, uden at det har politiske, sociale, materielle eller ikke materielle konsekvenser for borgeren.
  Med gensidig forsørgelse, tager staten sig ikke af de borgere, der ikke kan selv - det er overladt til private, der ikke bliver spurgt, men helt enkelt pålagt at bruge deres egne private midler til at forsørge andre borgere, hvilket de ofte hverken kan eller vil eller har ressourcerne til at gøre.
  Og det er vist meget længe siden, at det ikke har haft konsekvenser at være på overførselsindkomst.
  Så al yderligere snak om velfærd i Danmark, bør være i datid - der er ingen velfærd i Danmark.

 • 27.09.13 Anje Holmstad
  Forhåbentligt breder prostesterne sig

  Som en af dem, der hjælper nogen af de klemte - og stort set vinder de sager jeg rører ved, må jeg sige, at politikeres bagstræveriske gøren og laden - lader meget efter at ønske. Man skal lade være med hele tiden at løbe fra sit ansvar ved - som en anden papegøje - at gentage: Det er bare en enkelt sag.
  Går man på: I Klemme i det kommunale system" på facebook, kan der ikke længere herske tvivl om, at det er summen af detaljerne, der udgør helheden. Og når en totalt følelseskold kommunalt ansat siger til kvinden, (der efter at have være fejldiagnosticeret i 7 år - efterfølgende får dommen: "Dissimineret Schlerose" - og som derved er blevet blind - kan knapt nok gå mm..) Skulle du ikke se og komme i gang med noget gymnastik, så du får rørt dig lidt istedet for at sidde derhjemme og have ondt af dig selv - - - så er vi så langt ude i hampen, som vi kan komme. Gad vide, hvad den dame siger til sine øvrige klienter...??????????

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også