Postnummeret afgør om du får seniorpension

Nye tal fra beskæftigelsesministeriet afslører store forskelle i kommunernes tildeling af seniorpension, og det bekymrer fagforeningen FOA.

Det var meningen, at seniorpensionen skulle rette op på seniorførtidspensionens uretfærdigheder, men nye tal for tildeling af seniorpensionen tyder på, at nissen er flyttet med. Der er endog meget store udsving i antal af tildelinger fra kommune til kommune.

”Det er meget svært at finde nogen fornuftig forklaring på den store forskel mellem kommunerne. Det udfordrer både retfærdigheden og retssikkerheden,” mener forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen.

På Bornholm har for eksempel 50 personer fået seniorpension, mens København, der har 16 gange flere indbyggere, har bevilget seniorpension til 165 personer. I andre store kommuner som Odense og Århus har henholdsvis 28 og 19 personer fået seniorpension.

”Vi taler om nedslidte mennesker, som har brug for hjælp til at kunne trække sig tilbage, så må postnummeret må ikke blive afgørende. Kommunerne bør stramme op.” siger Maria Melchiorsen.

Seniorpension erstattede seniorførtidspension, som aldrig levede op til forventningerne.

Kommunerne tilkendte simpelthen ikke seniorførtidspensioner til borgerne i det omfang Christiansborg havde ønsket og forventet. Kravene for at få tilkendt seniorpension blev lempet i forhold til førtidspensionen med det formål, at flere skulle have mulighed for at trække sig tilbage.

Sammenhæng med førtidspension

Ud over det tilsyneladende tilfældige tildelingsmønster tyder en analyse fra FOA på, at kommuner, der var tilbageholdende med at bevilge almindelig førtidspension, også fedter med seniorpensionen.

”Det viser med al ønskelig tydelighed, at det kun kan gå for langsomt med, at ATP overtager opgaven i 2021,” siger Maria Melchiorsen.

Tallene fra beskæftigelsesministeriet viser, at 1682 personer har fået seniorpension i løbet af de første fire måneder, ordningen har fungeret. Bare 69 har fået afslag, og det udløser tilfredshed i FOA.

”Det er meget positivt, at seniorpensionen bliver brugt, og antallet af tilkendelser viser jo, at der virkelig er behov for den ordning,” siger forbundssekretær Maria Melchiorsen.

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 01.07.20 Social
  Alle ansatte i plejesektoren skal testes for COVID-19

  For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

 • 01.07.20 Social
  Penge til minimumsnormeringer skal bruges på pædagoger og ikke ufaglærte

  En ny undersøgelse viser, at det er afgørende for forældre, at det er pædagoger, der bliver ansat, når normeringerne i daginstitutionerne skal løftes de kommende år.

 • 30.06.20 Social
  Husk børn og unges positive fællesskaber

  Under corona har børn og unge ikke kunnet deltaget i fritidsinteresser og været sammen, som de plejer. Hverdagen er nu mere normal, og flere aktiviteter er åbnet igen. SSP-samarbejdet i Norddjurs Kommune opfordrer til, at børn og unge ikke alene er sociale i det digitale univers, men også er aktive sammen og får fælles oplevelser - både i sommerferien og i det nye skoleår.

 • 26.06.20 Social
  Ikke-vestlig indvandring koster de offentlige finanser 33 milliarder kroner

  Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer i 2017 en nettoudgift for de offentlige finanser på 33 milliarder kroner, viser en ny analyse fra Finansministeriet. Året før var udgiften 37 milliarder.

 • 25.06.20 Social
  Pædagoger: Corona-normeringer har styrket børnenes trivsel

  Pædagogerne i landets vuggestuer og børnehaver har oplevet et markant løft i børnenes trivsel og udvikling under de første uger af genåbningen, hvor der var flere pædagoger til færre børn end normalt, viser ny stor undersøgelse. Minimumsnormeringer bør fremrykkes, mener BUPL.