Postnummeret afgør om du får seniorpension

Nye tal fra beskæftigelsesministeriet afslører store forskelle i kommunernes tildeling af seniorpension, og det bekymrer fagforeningen FOA.

Det var meningen, at seniorpensionen skulle rette op på seniorførtidspensionens uretfærdigheder, men nye tal for tildeling af seniorpensionen tyder på, at nissen er flyttet med. Der er endog meget store udsving i antal af tildelinger fra kommune til kommune.

”Det er meget svært at finde nogen fornuftig forklaring på den store forskel mellem kommunerne. Det udfordrer både retfærdigheden og retssikkerheden,” mener forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen.

På Bornholm har for eksempel 50 personer fået seniorpension, mens København, der har 16 gange flere indbyggere, har bevilget seniorpension til 165 personer. I andre store kommuner som Odense og Århus har henholdsvis 28 og 19 personer fået seniorpension.

”Vi taler om nedslidte mennesker, som har brug for hjælp til at kunne trække sig tilbage, så må postnummeret må ikke blive afgørende. Kommunerne bør stramme op.” siger Maria Melchiorsen.

Seniorpension erstattede seniorførtidspension, som aldrig levede op til forventningerne.

Kommunerne tilkendte simpelthen ikke seniorførtidspensioner til borgerne i det omfang Christiansborg havde ønsket og forventet. Kravene for at få tilkendt seniorpension blev lempet i forhold til førtidspensionen med det formål, at flere skulle have mulighed for at trække sig tilbage.

Sammenhæng med førtidspension

Ud over det tilsyneladende tilfældige tildelingsmønster tyder en analyse fra FOA på, at kommuner, der var tilbageholdende med at bevilge almindelig førtidspension, også fedter med seniorpensionen.

”Det viser med al ønskelig tydelighed, at det kun kan gå for langsomt med, at ATP overtager opgaven i 2021,” siger Maria Melchiorsen.

Tallene fra beskæftigelsesministeriet viser, at 1682 personer har fået seniorpension i løbet af de første fire måneder, ordningen har fungeret. Bare 69 har fået afslag, og det udløser tilfredshed i FOA.

”Det er meget positivt, at seniorpensionen bliver brugt, og antallet af tilkendelser viser jo, at der virkelig er behov for den ordning,” siger forbundssekretær Maria Melchiorsen.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også