PRESSE: Vidste du ...

At det tager en time at smide en vilkårlig far du møder på gaden, i parken eller på legepladsen, ud af barnets liv?

VIDSTE DU:
at biologiske fædre og børn ikke anerkendes efter 6 måneder fra barnets fødsel? 

VIDSTE DU:
at fædre hverken modtager børnecheck, boligsikring eller højere SU selvom de forsørger barnet?

VIDSTE DU:
at yngre fædre hverken modtager fyldestgørende informering, rådgivning eller støtte?

VIDSTE DU:
at fædre som viser sig ikke at være biologiske forældre skal betale børnebidrag og arv selvom mor ikke fortalte sandheden?

VIDSTE DU:
at fædre som ønsker, bør eller i henhold til loven skal have bopæl for børn ikke får det? 

VIDSTE DU:
at fædre som ønsker, bør eller i henhold til loven skal have bopæl for børn ofte sagsbehandles af det offentlige? 

VIDSTE DU:
at færre fædre i dag har bopæl for børn end i 1980 i direkte modstrid med samfundsudviklingen? 

VIDSTE DU:
at 455.000 danskere lige nu er på lykkepiller selvom Danmark er verdens lykkeligste nation? 

VIDSTE DU:
at mødre som har psykisk uro får bopæl for børn for at opnå sociale ydelser og barnet derved skal opholde sig hos mor?

VIDSTE DU:
at deleordninger kan være livsvigtige for børn, fordi børn der skal bo hos far får bopæl hos mor og far får deleordning eller ryger ud af barnets liv?

VIDSTE DU:
at skyldsspørgsmålet ikke har betydning, hvis mor chikanere far og fremmedgøre barnet?

VIDSTE DU:
at vi hver eneste dag bringer børns liv og opvækst i fare i Danmark?

VIDSTE DU:
at sagsbehandlingstiden ofte er mellem 6 måneder og 3 år?

VIDSTE DU:
at det koster fædre 50.000 til 500.000 kr. at fører en livsnødvendige sag for sit barn, mens mor kan have fri proces?

VIDSTE DU:
at der ofte ingenting sker i årevis og måske aldrig, hvis mor, mors kæreste eller morfar laver overgreb på et barn?

VIDSTE DU:
at der ikke laves kønsopdelt statistik på familieområdet hos myndighederne og virkeligheden er skjult under gulvtæppet?

VIDSTE DU:
at Ankestyrelsen i 2012 lavede lovforslag, retningslinier til sagsbehandlere, behandlede klagesager og evaluerede sig selv?

VIDSTE DU:
at dansk familiepolitik i årtier har været styret af tætte netværk med store omkostninger for børn, forældre og samfundet?

VIDSTE DU:
at der var 4 mødre organisationer og kun 1 fædre organisation repræsenteret i barselsudvalget?

VIDSTE DU:
at Foreningen Far blev påkrævet at vælge en kvinde til at repræsenterer fædrene i barselsudvalget?

VIDSTE DU:
at far ingen rettigheder har til barsel eller barsels dagpenge, hvis mor ikke ønsker det ? 

VIDSTE DU:
at arbejdsgiveren har ret til informering om barnets fødsel før far? 

VIDSTE DU:
at man ikke tager hensyn til habilitet i børnesager f.eks. sagsbehandlere som selv sidder i ægteskabssager?

VIDSTE DU:
at fædre med 8 måneders barsel risikere at få weekendordning med barnet, fordi sagsbehandleren selv ligger i skilsmissesag?

VIDSTE DU:
at når fædre beder om aktindsigt i børnesager får de som regel ikke udleveret det hele og de ikke ved det?

VIDSTE DU:
at når man klager over børnesager går klagen til sagsbehandleren som har siddet med sagen?

VIDSTE DU:
at SFI på familieområdet ikke taler med fædrene og bruger 10 af 10 kvinder som kender hinanden i deres ekspertgrupper på familieområdet?

VIDSTE DU:
at forskelsbehandling af barnets forældre ALDRIG er barnets tarv - det er forskelsbehandling?

VIDSTE DU:
at ligebehandlingsnævnet slet ikke har forstået der er et ligestillingsproblem for børn og fædre i Danmark?

VIDSTE DU:
at brødne kar i advokatbranchen i 40 år har tjent styrtende med penge på systematisk misinformering af myndighederne?

VIDSTE DU:
at advokatnævnet lader stå til og slet ikke forstår alvoren?

VIDSTE DU:
at Foreningen Far skønner at over 100.000 børnesager de seneste 10 år er fejlbehandlet af offentlige myndigheder i Danmark?

VIDSTE DU:
at vores folkevalgte politikere i årtier er informeret på familieområdet, som var det eventyret om kejserens nye klæder?

Foreningen Far støtter hele familien og alle familier i Danmark. Vi anbefaler politikerne at sikre forebyggelse, modernisering og kvalitetssikring af lovgivningen og praksis på familieområdet i Danmark. De fleste forældre i Danmark er fantastiske og der er flere ligeværdige forældre end nogensinde. 
 

 • Respekter barnets menneskeret til de biologiske forældre 
   
 • Respekter fantastiske forældre, positivt samarbejde og beløn forældreevne og sandheden i stedet for køn 
   
 • Respekter ligeværdige forældre i lovgivningen og afskaf forældede begreber som bopæl og samværsforældre i moderne familier (A og B forælder) 
   
 • Respekter ligeværdige forældre i lovgivningen og lad barnets økonomi følge barnet med fordeling til begge forældre
   
 • Respekter familiernes frie valg og lad en familiedomstol afgøre 25 tvivlsspørgsmål hos forældrene, hvis det overhoved er tilfældet

Danmark er juridisk forpligtet til at efterleve FN Børnekonventionen og konventionen kan anvendes ved danske domstole, da den anses for at være en relevant retskilder.

TAK!
Med venlig hilsen
Foreningen Far

Foreningen Far på DenOffentlige.dk Foreningen Far er en frivillig organisation med ca. 40 års erfaring på familieområdet. Foreningen har landsdækkende rådgivningscentre, telefonrådgivning og deltager aktivt i den politiske debat og...
Aktivitet: Artikler: 30 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.