12 vanskeligt stillede kommuner får støtte til nye projekter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har uddelt 4,6 mio. kr. til i alt 12 projekter, der skal være med til at skabe liv på landet, tiltrække nye tilflyttere og fremme den frivillige indsats. Pengene kommer fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Hjørring Kommune vil udvikle nye samlingssteder for lokalbefolkningen i byer, hvor skolen er lukket.

Syddjurs Kommune vil oprette en ”frivillig-jobbørs”, så flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde.

Langeland Kommune vil etablere produktions- og køkkenfaciliteter, der lever op til EU’s krav, så lokale mindre iværksættere kan fortsætte deres produktion.

Det er tre eksempler på projekter, indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder netop har støttet med midler fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

I alt får 12 projekter i 12 kommuner støtte på samlet 4,6 mio. kr.

”Jeg synes, der er nogle spændende projekter på listen, og det er herligt, at kommunerne arbejder så ambitiøst med at inddrage borgerne i lokalsamfundene i landdistrikterne. Jeg håber, kommunerne med de nye projekter får succes med at tiltrække tilflyttere, fastholde eller tiltrække arbejdspladser, engagere flere borgere i frivilligt arbejde – og i det hele taget med at skabe liv i landdistrikterne. Det er også mit håb, at andre kommuner vil skele til erfaringerne med projekterne, så de gode løsninger breder sig til flere steder,” siger Bertel Haarder.

Ved tildelingen fra puljen er der bl.a. lagt vægt på, at projekterne har fokus på samspillet mellem landdistrikter og andre dele af kommunen, at projekterne kan fremme frivilligt arbejde, eller at de kan understøtte tiltrækning af nye beboere.

Det er en forudsætning for tildeling af tilskud, at der er tale om særligt vanskeligt stillede kommuner, da tilskud ydes med hjemmel i § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Af den samlede pulje under § 16 har der i lighed med de foregående år været afsat 5 mio. kr. til forsøgsprojekter i landdistrikter.

Se oversigt over, hvilke projekter der har fået støtte

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer