17 % af danskerne forsørges af det offentlige

26/09/2010 22:56

Administrator

De kommuner der styrer udgifterne bedst har færrest på varig forsørgelse. 17 % af danskerne mellem 16 og 66 år er på overførselsindkomst, hvilket svarer til en samlet offentlig udgift på 93,3 mia. kr. (2009). Placerer man disse 620.000 fuldtidspersoner på et Danmarkskort, er der klart flest i kommunerne i regionerne Syddanmark, Nordjylland og Sjælland og absolut færrest i Region Hovedstaden (se kort 1).


Tager man rammevilkårene i betragtning, det vil sige lokale arbejdsmarkedsforhold og befolkningssammensætningen i forhold til alder, køn, uddannelse, erhvervserfaring mv., så ser kortet ganske anderledes ud (se kort 2). Det viser en ny undersøgelse fra KREVI.


Eksempelvis er kommunerne Slagelse og Frederikshavn blandt de kommuner i landet, der har den største andel af borgere på overførselsindkomster. Men når man tager de to kommuners rammevilkår med i betragtningen, er begge kommuner blandt de ti kommuner i landet, der klarer sig bedst, det vil sige, at de faktisk har færre personer på overførselsindkomster, end man kunne forvente.


Fra 2004 til 2008 var andelen af borgere på kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge faldende på grund af konjunkturerne, mens der siden 2004 har været en stigning samlet set af personer på fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension.


”Udfordringen for kommunerne er at sørge for at have færre personer på varige overførselsindkomster. Så kan de bedre styre økonomien. Det er alt andet lige nemmere at få folk i arbejde, som er på sygedagpenge, end folk, som er på førtidspension,” pointerer KREVIs direktør Torben Buse.


”Grundlæggende er det naturligvis ærgerligt, at 17 % af befolkningen i den arbejdsdygtige alder ikke arbejder. Det problem må vi som samfund nødvendigvis løse,” tilføjer Torben Buse.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hele undersøgelsen ”Overførselsudgifter – et overblik”

Kontakt:
Direktør Torben Buse på 72 26 99 77 – [email protected]
Projektleder, specialkonsulent Thomas Post på 72 26 99 65 – [email protected]

Mest Læste

Annonce