50 millioner kroner uddeles til digitale læremidler i folkeskolen i 2012

Regeringen og KL er klar til at sætte gang i kommunernes indkøb af digitale læremidler i folkeskolen i 2012. Satsningen skal styrke anvendelsen af it i folkeskolen.

Fra juli 2012 bliver det muligt for kommuner og skoler at få tilskud til at købe digitale læremidler til folkeskolen. Det kan eksempelvis være til online lektiehjælp i matematik og til interaktive animationer, der kan bruges til at anskueliggøre naturvidenskabelige forløb, som ellers er vanskelige at illustrere.

Regeringen har i perioden 2012-2015 afsat i alt 500 millioner kroner til at styrke it i folkeskolen. Regeringen er i samarbejde med KL klar med en model for, hvordan pengene skal fordeles i 2012. I 2012 udmøntes op til 50 millioner kr. fra puljen med fokus på digitale læremidler i fagene dansk, matematik, naturfag og engelsk. Dertil kommer, at kommunerne, for at få tilskud, skal medfinansiere et tilsvarende beløb.

De 50 millioner kr. fordeles uden ansøgning med en trækningsret til hver af landets kommuner på baggrund af antallet af elever i kommunens folkeskoler. I juni offentliggøres en nærmere vejledning på ministeriets hjemmeside rettet mod kommuner og producenter af digitale læremidler.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini glæder sig over, at initiativerne, som skal styrke anvendelse af it i folkeskolen, nu omsættes til praksis ude på skolerne.

”Vi skal sørge for, at der bliver udviklet flere digitale læremidler i en høj kvalitet til folkeskolen. De nye læremidler skal være med til at skabe en ny undervisningskultur, hvor pædagogisk it og nye læringsformer bliver styrket og i langt højere grad integreres i de enkelte fag. It spiller en vigtig rolle i regeringens ønske om at skabe en fagligt stærk folkeskole for alle elever” siger Christine Antorini.

Der igangsættes en løbende evaluering af, hvordan de nye digitale læremidler i undervisningen har virket. Målet er at opnå øget viden om faglige, pædagogiske og ressourcefrigørende effekter.

Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, ser med udmøntningen af puljen mulighed for at præge udviklingen af markedet for digitale læremidler. En KL-undersøgelse fra maj 2012 har netop vist, at kommuner og skoler mener, at træningsprogrammer aktuelt udgør for stor en del af de digitale læringsprogrammer.

”De digitale læremidler skal understøtte nye læringsmiljøer i folkeskolen. Der er brug for langt mere fleksible indkøb af læremidler end i dag. Vi ønsker fx at kunne købe mindre dele af et læringsprogram, som vi kender dette fra musikmarkedet i dag, hvor vi køber enkelte numre frem for hele albums,” siger Jane Findahl.

Baggrund
Regeringen har afsat 500 millioner kroner i perioden 2012 til 2015 til øget anvendelse af it i folkeskolen. Indsatsen er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2012 til 2015.

På folkeskoleområdet er målet, at:


- give støtte til indkøb af digitale læremidler

- sørge for at alle elever har adgang til velfungerende it i undervisningen

- sikre at der er klare mål for anvendelsen af it og digitale læremidler og læringsmål

- understøtte forskning i it-baserede læringsformer

Hovedparten af midlerne er afsat til at støtte kommunernes indkøb af digitale læremidler. Kommunerne har samtidigt forpligtet sig til at medfinansiere, hvad der mindst svarer til det statslige tilskud.

Der er nedsat en styregruppe pr. 1. januar 2012. Styregruppen består af Ministeriet for Børn og Undervisning (formand), KL og Finansministeriet. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet på DenOffentlige.dk Undervisningsministeriet
Aktivitet: Artikler: 89 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer