Aarhus Byråd forbereder ny styreform

Borgmester Jacob Bundsgaard nedsætter et styreformsudvalg til at følge og styre forløbet frem mod indførelse en ny styreform for Aarhus Kommune. Samtlige partier i byrådet vil indgå i udvalget, der får borgmesteren selv som formand.

Regeringen offentliggjorde 29. november 2011 lovprogrammet for folketingsåret 2011-12. Det fremgår heraf, at der i marts 2012 agtes fremsat et lovforslag om ny styreform i de store kommuner. Af programmet fremgår videre:
”Formålet med forslaget er at effektivisere styreformen i de største kommuner samt at synliggøre det politiske ansvar for de kommunale beslutninger. Det nærmere indhold af forslaget er under overvejelse. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.”
Med det formål at sikre arbejdet med ny styreform forankring i og involvering af byrådet vil borgmester Jacob Bundsgaard derfor tage initiativ til, at byrådet allerede nu nedsætter et styreformsudvalg, hvor samtlige partier er repræsenteret. Jacob Bundsgaard vil selv indgå i udvalget som formand.

Borgmester Jacob Bundsgaard:
”Aarhus Kommune har brug for et effektivt flertalsstyre, der samtidig rummer den demokratiske gevinst, at det for borgerne bliver tydeligere at se, hvem der er ansvarlig for beslutningerne på rådhu-set. Ved at nedsætte et styreformsudvalg allerede nu er vi bedst muligt forberedt, når Folketinget vedtager at indføre ny styreform i de store kommuner. Et stort og vigtigt arbejde venter, og vi skal i gang nu.”

Udvalget får bl.a. til opgave at følge lovgivningsprocessen, herunder i forbindelse med evt. høringer før og/eller efter lovforslagets fremsættelse, klarlægge indholdet af en ny politisk styring af Aarhus Kommune samt i øvrigt tilrettelægge den videre proces.
 

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer