AE: Mange gode takter i skattereform

29/05/2012 13:52

Administrator

Regeringen præsenterer i dag sit oplæg til en skattereform. Reformen er en fuldt finansieret skatteomlægning, der letter skatten på arbejde med 14 mia. kr.

AE’s direktør, Lars Andersen, mener, at regeringen har taget den helt rigtige beslutning ved at lade et højere beskæftigelsesfradrag være et bærende element i reformen.

- Et højere beskæftigelsesfradrag har den fordel, at det kommer alle beskæftigede til gode, men at det samtidig er betydeligt billigere end at sænke bundskatten. Derved målretter man skattelettelsen til dem, der faktisk er i arbejde samtidig med, at man giver folk et incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet og tage en ekstra tørn, vurderer Lars Andersen.

Han hæfter sig desuden ved, at regeringen lægger op til at tredoble beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere. Et forslag, som tidligere AE-analyser har vist, kan øge forskelsbeløbet for lavtlønnede enlige forsørgere markant.

- Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst til at arbejde end andre grupper, fordi en række ydelser som fx boligstøtte bliver aftrappet med indkomsten. Ved at hæve det generelle beskæftigelsesfradrag samt målrette et særligt beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere stiger gevinsten ved beskæftigelse i lavtlønnet arbejde for en enlig forsørger meget betydeligt. Det øger arbejdsudbuddet og har samtidig en meget pæn fordelingsprofil, siger AE’s direktør.

Han vurderer desuden, at regeringen har set helt rigtigt, når den lægger op til at hæve topskattegrænsen ganske markant. Tidligere analyser fra AE har nemlig vist, at mange almindelige lønmodtagere i dag betaler topskat.

- I dag betaler hver tredje lærer og hver fjerde elektriker topskat. Når man hæver topskattegrænsen, vil en betydelig del af de almindelige lønmodtagere ikke længere blive ramt. Det kan give håndværkere, metalarbejdere og sygeplejersker en motivation til at arbejde nogle ekstra timer og bidrager derfor pænt til at øge arbejdsudbuddet i regeringens reform. En højere topskattegrænse er bestemt ikke en dårlig idé, siger Lars Andersen.

Han vurderer endvidere, at regeringen med introduktionen af en såkaldt investeringspræmie, hvor virksomhederne kan afskrive investeringer hurtigere, har fået et vigtigt vækstelement ind i skattereformen, der kan være med til at sætte bedre gang i dansk økonomi.

- Det er meget positivt at se, at regeringen ikke kun tænker i langsigtede reformer, men også i initiativer, der kan stimulere vækst og beskæftigelse på kort sigt. De private investeringer ligger på et historisk lavt niveau, og et investerings- og afskrivningsvindue kan være lige netop det håndtag, der kan sætte gang i investeringerne. Oveni giver investeringer en højere vækst i kapitalapparatet, hvilket igen øger produktionsmulighederne, ligesom investeringer i nye og bedre maskiner kan øge produktiviteten i virksomhederne, siger AE’s direktør.

På finansieringssiden hæfter han sig ved, at regeringen har mange solide og progressive elementer i spil – dog havde han gerne set, at regeringen havde erstattet den afdæmpede regulering af overførslerne fra 2015-2022 med fx øget fondsbeskatning og en progressiv arveafgift.

For yderligere information, kommentarer og interview kontakt venligst

Direktør Lars Andersen
33 55 77 18 / 40 25 18 34 eller [email protected]

Kommunikationschef Janus Breck
33 55 77 25 / 40 61 34 38 eller [email protected]

Mest Læste

Annonce