AE: Vellykket reformudspil på førtidspension og fleksjob

28/02/2012 14:54

Administrator

Regeringen lægger i et nyt udspil op til målrettede reformer af førtidspension og fleksjobordningen. Et udspil, der blandt andet indebærer, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension. I stedet skal sårbare og udsatte unge tilbydes såkaldte ressourceforløb, der kan hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet.

AE's direktør Lars Andersen mener, at tankegangen om at investere i de unge er helt rigtigt. Han hæfter sig ved, at førtidspension til unge er en dyr forretning for både den enkelte og samfundet, og at 27.000 unge førtidspensionister i dag står uden uddannelse.

"Det er utrolig vigtigt, at vi holder fokus på at investere i de udsatte unge og ikke bare ramme dem på pengepungen. Idéen om ressourceforløb er meget positiv, fordi man tager udgangspunkt i den unges situation og ser, hvad der skal til, for at vedkommende over en årrække kan bevæge sig tilbage mod arbejdsmarkedet. Forhåbentlig vil det kunne betyde, at mange af de unge, der var potentielle førtidspensionister, i stedet får en uddannelse og på sigt kommer til at kunne begå sig på det ordinære arbejdsmarked. Det vil være en god forretning for både samfundet og statskassen," siger Lars Andersen.

Regeringen vil samtidig følge gruppen af udsatte ved at oprette rehabiliseringsteams i kommunerne. Et tiltag som AE's direktør forventer vil kunne give de udsatte grupper en mere helhedsorienteret indsats, der forhåbentlig kan afhjælpe, at for mange af langtidsledige unge kommer til at leve på offentlig forsørgelse i mange år fremover.

"Mange af de tunge kontanthjælpsmodtagere og andre marginaliserede har problemer, der rækker ud over arbejdsløsheden. Derfor er det den helt rigtige vej at gå, at man tager hånd om de sociale, helbredsmæssige og personlige udfordringer, som en stor del af disse personer slås med. En mere helstøbt indsats kan netop være det, der gør, at mange af dem, der stod i køen til førtidspension, i stedet kan hjælpes i uddannelse eller arbejde," siger Lars Andersen.

Regeringen lægger ligeledes op til en reformering af fleksjobordningen, der blandt andet indebærer, at de offentlige tilskud målrettes personer med begrænset arbejdsevne.

”Det er positivt at pengene nu målrettes de svageste grupper. Samtidig giver forslaget bedre incitamenter, idet der kun skal betales løn for de timer den fleksjobansatte arbejder. Alt i alt er udspillet en mere målrettet og bedre ordning end den nuværende”, afslutter Lars Andersen.

Mest Læste

Annonce