Anbringelse af udsatte børn og unge i Danmark er markant dyrere end i Sverige

06/12/2010 06:28

Administrator

De væsentligste årsager er, at Danmark i langt højere grad anbringer udsatte børn og unge på institutioner frem for i plejefamilier, og at de er anbragt i længere tid. KREVI har sammenlignet udgifterne til udsatte børn og unge i Danmark, Sverige og Norge i perioden 2002-2008. Sammenligningen viser blandt andet, at Danmark i 2008 brugte 25 % flere penge på disse børn og unge end Sverige - på trods af, at vi i Danmark ikke anbragte markant flere end svenskerne.

”Resultatet er tankevækkende, da de danske kommuner i øjeblikket kæmper en kamp for at bremse udgiftsudviklingen på netop dette område. Vores tal tyder på, at der kan være økonomiske gevinster at hente, hvis kommunerne går i retning af det, man gør i Sverige,” siger KREVIs direktør Torben Buse.

Når anbringelserne er relativt dyrere i Danmark end i Sverige, skyldes det i høj grad, at halvdelen af de danske børn og unge anbringes i døgninstitutioner og private opholdssteder, mens svenske børn og unge fortrinsvis anbringes i plejefamilier. I 2008 blev kun hvert tredje svenske barn anbragt i en institution. Desuden var et dansk barn anbragt i fire gange så lang tid som et svensk barn.

”Kortere og måske mere intensive institutionsanbringelser og flere anbringelser i plejefamilier ser ud til at være nøglen til Sveriges billigere indsats, så vi vil nu dykke ned i svenskernes tilgang og metoder på området for at se, om vi ikke kan lære noget der,” siger KREVIs direktør Torben Buse.
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I finder den sammenlignende undersøgelse ”Tilbud og udgifter til udsatte børn og unge. Danmark i forhold til Sverige og Norge i 2002-2008”www.krevi.dk
 

Der er mere information hos direktør Torben Buse på 72 26 99 77 – [email protected] eller projektleder, specialkonsulent Stinne Højer Mathiasen på 72 26 99 73 – [email protected]
 

Mest Læste

Annonce