Ankestyrelsens undersøgelser styrker sagsbehandlingen

24/01/2012 13:06

Administrator

Ankestyrelsen har i efteråret 2011 gennemført en evaluering af egne praksisundersøgelser. Evalueringen viser, at 94 procent af kommunerne er tilfredse med praksisundersøgelsen som et redskab til at forbedre sagsbehandlingen.

Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 92 kommuner og interview med medarbejdere, fagkonsulenter og chefer i fem kommuner.

Hovedparten af kommunerne oplever forbedret sagsbehandling
Et stort antal kommuner oplyser, at praksisundersøgelserne medvirker til at forbedre sagsbehandlingen i forhold til flere korrekte og ensartede afgørelser.

64 procent af kommunerne har således fået en mere sikker forståelse af anvendelsen af retsreglerne i praksisundersøgelsen. Heraf oplyser 90 procent, at sagsbehandlingen er blevet forbedret.

Styrelseschef i Ankestyrelsen Thorkil Juul udtaler:
"Jeg er glad for, at kommunerne bruger vores praksisundersøgelser til at styrke sagsbehandlingen og dermed sikrer en mere ensartet anvendelse af lovgivningen i landets kommuner".

Skisma mellem tilfredshed, fagligt udbytte og forbedret sagsbehandling

Til trods for at kommunerne er tilfredse med det faglige udbytte af praksisundersøgelserne, så kniber det med at indarbejde praksisundersøgelsens resultater og anbefalinger i den daglige sagsbehandling.

Kommunerne efterspørger først og fremmest, at praksisundersøgelsens resultater og anbefalinger bliver mere håndgribelige i form af konkrete retningslinjer og procedurer. Ankestyrelsens dialogmøder bør ligeledes tage afsæt i, hvordan praksisundersøgelsen kan omsættes i praksis.

Kommunerne foreslår blandt andet, at der afsættes mere tid til at drøfte praksisundersøgelsens resultater og anbefalinger på dialogmøder. Kommunerne foreslår også en faglig og dialogbaseret opfølgning på møderne.

Hertil udtaler styrelseschef Thorkil Juul i Ankestyrelsen:

"Ankestyrelsen vil arbejde endnu mere med at formidle vores praksisundersøgelser og følge op på, om anbefalingerne bliver fulgt. Som evalueringen viser, er praksisundersøgelserne et godt afsæt for en dialog med kommunerne. I fremtiden vil Ankestyrelsen kombinere praksisundersøgelser, vejledning og opfølgning for netop at opkvalificere sagsbehandlingen især i de kommuner, hvor praksisundersøgelsen viser et behov for en mere sikker anvendelse af lovgivningen".

Mest Læste

Annonce