Bibliotekernes musiktjeneste Bibzoom har fået tag i danskerne

07/11/2012

Administrator

En god blanding af formidlende artikler, niche materiale man ikke kan finde andre steder og populærmusik fra ind- og udland har fået danskerne til at bruge bibliotekernes digitale musiktjeneste Bibzoom. Siden juni, hvor tjenesten blev relanceret i nyt design og format, er mere end 4,5 millioner musiknumre blevet downloadet og flere hundredetusinde artikler læst.

”Hvordan understøtter bibliotekerne bedst muligt danskernes interesse for musik og musikalsk viden? Hvordan skaber vi en platform, der kan bremse ulovlig download af musik og hvordan sikrer vi en fri og lige adgang for alle danskere i henhold til public service-forpligtelsen? Hvordan skaber vi en interessevækkende platform som kan bruges i undervisnings øjemed og til privat fordybelse?”. Det var spørgsmålene, som førte til lanceringen af et nyt Bibzoom i juni måned. Med download i høj hastighed og masser af formidling om alt fra jazz til rock har Bibzoom fået tag i danskerne:

”Vi er rigtig glade for, at brugerne har taget Bibzoom til sig. Vi har arbejdet hårdt på at få masser af formidlende og perspektiverende indhold, som gør danskerne klogere på musikken. Samtidig med at vi, i henhold til biblioteksloven, stiller musik til rådighed på frie og lige vilkår for danskerne. Ligesom tjenesten fungerer som et ekstra element i forhold til, at tænke musik ind i undervisningen.” siger Flemming Munch fra Statsbiblioteket, der er økonomisk og juridisk ansvarlig for Bibzoom.

Nye aftaler og samarbejde med musikselskaberne
Hos Bibzoom glæder man sig desuden over et godt samarbejde med musikselskaberne og de kommercielle tjenester på markedet for musik. I forbindelse med relanceringen af Bibzoom opstod der en debat om samspillet mellem bibliotekernes public service tilbud og de kommercielle tjenester:
”Jeg synes, vi har fundet ind i et rigtig fint samarbejde igen. Vi har fået løst nogle af de misforståelser, der opstod i kølvandet på relanceringen af Bibzoom, og al musikken er fortsat tilgængelig. Vi oplever desuden forståelse fra både musikselskaberne og de kommercielle tjenester for, at Bibzoom udfylder en vigtig public service-rolle i forhold til formidlingsdelen og det smalle materiale,” siger Flemming Munch, som samtidig hæfter sig ved, at Bibzoom ikke er en trussel mod de kommercielle selskaber:

”Det er vigtigt at understrege, at Bibzoom kun står for ca. 4 % af det digitale musikmarked i DK, og derfor skal ses som et positivt supplement til de kommercielle tjenester, og ikke som en trussel. Samtidig, og det vil jeg gerne sige højt, så er vi i Bibzoom også helt indforstået med, at de kommercielle tjenester funktionsmæssigt kan tilbyde noget, som Bibzoom ikke kan, og det er helt som det skal være. Det vigtigste er at vi sammen løfter og styrker interessen for musik på en måde, så alle parter er tilfredse,” siger Flemming Munch og fortsætter:

”Bibzoom betaler desuden nogle høje rettighedspriser til kunstnerne og rettighedshavere, og det har vi det faktisk fint med. Vi er også sat i verden for at mindske ulovlig download, og så er det vigtigt, at kunstnere og rettighedshavere får nogle af de bedste mulige vilkår, markedet tilbyder,” slutter Flemming Munch.

Mest Læste

Annonce