Borgmestrene i Aarhus og Kalundborg: National nødvendighed med fragtrute over Kattegat

Lukning af Molsliniens fragtrute vil betyde yderligere 125.000 lastbiler på de jyske og fynske motorveje om året. Borgmestrene Nicolai Wammen og Martin Damm vil sammen med transportfirmaet Frode Laursen på den baggrund rette en fælles henvendelse til Transportmi-nisteren og bede om et møde om sagen snarest muligt.

Borgmestrene Nicolai Wammen (S) fra Aarhus Kommune og Martin Damm (V) fra Kalundborg Kommune har i dag holdt møde i lyset af Molsliniens meddelel-se om at lukke fragtruten over Kattegat med virkning fra 15. september i år. I mødet deltog også repræsentanter for transport- og logistikfirmaet Frode Laursen.

På baggrund af mødet er parterne enige om at rette henvendelse til såvel Transportministeren som Folketingets trafikordførere – med det formål at henlede opmærksomheden på, at en fragtrute over Kattegat er en national nødvendighed. Ikke mindst fordi en lukning af færgeruten medfører, at Store-bæltsbroen og de jyske og fynske motorveje vil blive belastet med yderligere 125.000 lastbiler om året.

Borgmester Nicolai Wammen siger:
”Det er af afgørende betydning for godstransporten mellem landsdelene, at der findes et velfungerende alternativ til trafikken over Storebæltsbroen, hvis ikke trafikken skal sande til. Derfor er en fragtrute over Kattegat utrolig vigtig for trafikken i hele Danmark.”

Borgmester Martin Damm siger:
”Uden en fragtrute over Kattegat vil godstransporten på landevejene stige markant og få skadelige konsekvenser for fremkommeligheden på forbindel-sen mellem de to landsdele. Det er et meget bekymrende perspektiv.”

Direktør Anders Balle, Frode Laursen, siger:
”Uden en fragtrute over Kattegat vil det for nogle af vores kunder betyde en forøget transportomkostning på mellem 25-50 procent – og dermed vil deres konkurrenceevne med ét slag blive svækket markant. På sigt vil det betyde, at nogle erhvervsvirksomheder vil lukke i Nord-, Midt- og Vestjylland og rykke sydpå.”

Der er en række konkrete begrundelser, for at færgeruten er en national nød-vendighed:

Færgeruten Aarhus - Kalundborg er det eneste reelle nationale alternativ til den faste forbindelse over Storebælt, når det gælder tung trafik. Færgeruten mindsker presset på det store ”H”. Færgeruten skaber bedre sammenhæng mellem Sjælland og Jylland og aflaster Fyn og trekantområdet.

Aarhus og Kalundborgs havne er blandt Danmarks større porte for gods til og fra Danmark og for godstransporten mellem Øst- og Vestdanmark. Over 13 procent af godstransporten mellem Jylland og Sjælland går via Kalundborg. Godsmængderne forventes at stige markant.

På baggrund af dagens møde vil parterne nu rette en fælles henvendelse til Transportministeren og bede om et møde om sagen snarest muligt.
 

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer