Børn af alvorligt syge forældre får støtte

En pulje på 5 mio. kr. bliver nu fordelt til en række projekter, der skal hjælpe børn af alvorligt syge forældre. Projekterne fokuserer på bl.a. uddannelse af personale og involvering af barnets familie.

Hele familien bliver påvirket, når en person bliver ramt af alvorlig sygdom. Og for børnene i familien er det en helt særlig udfordring at håndtere, hvis mor eller far pludselig er meget syg. Derfor er det vigtigt, at børn, der oplever en forælder gå igennem alvorlig sygdom, får en støtte, der er målrettet dem og deres særlige udfordringer.

Med udmøntningen af en pulje på 5 mio. kr. til støtte til børn af alvorligt syge forældre ser sundhedsministeren frem til, at de konkrete initiativer kan være med til at skabe ny og brugbar viden om, hvordan man bedst støtter børn, der har en alvorligt syg forælder.

”Mor og far er jo dem, der altid er der til at trøste og forsikre om, at det hele nok skal gå. Derfor er det ekstremt svært at håndtere en situation, hvor man både er bange og ked af det over den sygdom, der er kommet ind i familien, og samtidig mangler noget af den støtte, man normalt kan trække på fra sine forældre. Derfor skal børnene have en hjælpende hånd – særligt dem, der ikke har det stærkeste netværk i forvejen,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

I Sundhedsstyrelsen, som har været med til at foretage den faglige vurdering af ansøgningerne, er der bl.a. lagt vægt på, hvor godt projekterne lever op til de faglige anbefalinger om børn som pårørende, som styrelsen udgav sidste år, samt på, at projekterne bliver gennemført i et samarbejde mellem patientforeninger og det offentlige sundhedsvæsen.

Projekterne, der modtager støtte fra sundhedsministeren, skal være med til at afprøve nye metoder og modeller for, hvordan børn kan hjælpes bedre igennem en forælders sygdomsforløb, og projekterne kan handle om fysisk såvel som psykisk sygdom hos forældrene.

Blandt de udvalgte projekter er der eksempelvis samtalegrupper for børn, der har en psykisk syg forælder, manualer, undervisning og arbejdsværktøjer for sundhedspersonale, der skal hjælpe personalet til opdage de børn, der har brug for støtte, og til at hjælpe dem.

Puljen på de 5 mio. kr. blev afsat på finansloven i 2011 og er en del af aftalen om Kræftplan III.

Puljen på de 5 mio. kr. fordeler sig således (mio. kr.):

  • Kræftens Bekæmpelse: 1,00
  • Roskilde Sygehus: 0,84
  • Neurologisk afdeling, Herlev Hospital: 0,76
  • Børn, Unge og Sorg: 0,65
  • SINDs pårørenderådgivning: 0,65
  • Region Syddanmark: 0,70
  • Onkologisk afdeling, Herning: 0,40 
Emneord: Børn & Unge, Sygdom, Støtte, Sundhed, Sundhedsstyrelsen
Ministeriet for Sundhed og Ældre på DenOffentlige.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Aktivitet: Artikler: 53 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

  • 02.04.20 Sundhed
    Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

    Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

  • 01.04.20 Sundhed
    Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

    Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

  • 31.03.20 Social
    Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

    Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

  • 30.03.20 Sundhed
    150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

    Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

  • 26.03.20 Sundhed
    Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

    For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.