Danmarks foreløbige Nationale Reformprogram

Europa2020-strategien er den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse. Ifølge Europa2020-strategien og det såkaldte europæiske semester skal medlemslandene fra og med 2011 aflevere deres nationale reformprogrammer (NRP) samtidigt med deres stabilitets- og vækstprogrammer (SCP) ultimo april. I forbindelse med igangsættelsen af det europæiske semester afleverede Danmark medio december 2010 som en overgangsordning et foreløbigt NRP til Kommissionen.

Europa2020-strategien er den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse. Ifølge Europa2020-strategien og det såkaldte europæiske semester skal medlemslandene fra og med 2011 aflevere deres nationale reformprogrammer (NRP) samtidigt med deres stabilitets- og vækstprogrammer (SCP) ultimo april. I forbindelse med igangsættelsen af det europæiske semester afleverede Danmark medio december 2010 som en overgangsordning et foreløbigt NRP til Kommissionen.

I reformprogrammet præsenterer regeringen de overordnede rammer for dansk økonomi, herunder de økonomiske udsigter, mellemfristede økonomiske mål samt en identificering af eksisterende makroøkonomiske ubalancer.

Reformprogrammet præsenterer de reformtiltag, som Danmark allerede har taget og vil tage for at bidrage til opfyldelsen af Europa2020-strategiens 5 overordnede EU-målsætninger for beskæftigelse, klima/energi, forskning/udvikling, uddannelse samt fattigdom/social inklusion.

Yderligere indeholder reformprogrammet en identificering af de vigtigste nationale flaskehalse for langsigtet vækst samt angivelse af hvorledes disse adresseres gennem passende strukturreformer mv. med henblik på at skabe nye vækstmuligheder og en forbedret konkurrenceevne.
 

Læs Danmarks foreløbige nationale reformprogram i pdf her

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer