Der er god økonomi i at lukke hver tredje folkeskole

20/09/2010 14:35

Administrator

Gennemsnitsstørrelsen på danske folkeskoler har ikke rokket sig i 10 år, og en tredjedel af dem har under 200 elever. I 2008 var der 483 folkeskoler med under 200 elever – det svarer til cirka hver tredje danske folkeskole. Og den gennemsnitlige størrelse på en dansk folkeskole har ikke ændret sig i en halv snes år: I 1998 var der i snit 324 elever på en folkeskole. I 2008 var tallet 326.

Det er en økonomisk god ide at lukke de mange folkeskoler med under 200 elever. De er nemlig dyre. Skolestørrelsen har i øvrigt meget begrænset betydning for elevernes faglige præstationer, og det tyder ikke på, at skolelukninger forårsager tilbagegang for lokalsamfundene. Det er konklusionerne på to nye undersøgelser fra KREVI.

Kommunerne udnytter ikke deres handlerum
Tyndt befolkede kommuner har typisk mindre skoler, og de har også typisk faldende elevtal, som i sig selv fører til en dårligere udnyttelse af skolerne.

”Det er jo en ekstra udfordring, og der vil naturligvis på grund af geografiske og demografiske udfordringer være grænser for, hvor store skoler der kan etableres i de kommuner,” konstaterer KREVIs direktør, Torben Buse.
”Men der er et handlerum, og det handlerum udnyttes meget forskelligt af kommunerne. Flere tyndt befolkede kommuner har lukket skoler, og nogle har endda formået at øge den gennemsnitlige skolestørrelse på trods af et faldende elevtal. Omvendt er der kommuner, som slet ikke har lukket skoler trods et betydeligt fald i elevtallet,” siger Torben Buse.

Det er nemmere at hæve klassekvotienten
Mens skolestørrelsen har udviklet sig meget forskelligt fra kommune til kommune, har antallet af elever i en typisk skoleklasse udviklet sig mere ensartet. I langt de fleste kommuner er klassekvotienten øget: I snit var der 20,14 elever i en folkeskoleklasse i 2008, i 1998 var der kun 18,71. De mange kommuner, som har helt små skoler, har typisk også små klasser.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mere information

Direktør Torben Buse på 72 26 99 77, [email protected]

Projektleder på ”Konsekvenser af en ændret skolestruktur” Marianne Schøler Møller på 72 26 99 86, [email protected],

Projektleder på ”Danske kommuners skolestruktur” Simon Feilberg på 72 26 99 87, [email protected].

Du finder begge rapporter på krevi´s hjemmeside klædt i splinternyt design.

”Konsekvenser af en ændret skolestruktur” er et studie af nordiske analyser af skolestørrelsens betydning økonomisk, fagligt og lokalt.

”Danske kommuners skolestruktur” rummer en række kommuneinddelte landkort over den danske skolestruktur med hensyn til skolestørrelser, klassekvotienter, skolelukninger, oprettelse af fri- og privatskoler samt effekten af strukturreformen på den danske skolestruktur.
Alle kort, øvrige grafikker og tekst er gratis og til fri afbenyttelse mod behørig kildeangivelse.
 

Mest Læste

Annonce