DI Hovedstaden glæder sig over trafikaftale

22/03/2013 10:50

Dansk Industri

En udbygning af den sidste del af Køge Bugt motorvejen og en ny bro over Roskilde fjord ved Frederikssund. Det er resultatet af den trafikaftale, som regeringen har indgået med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Al-liance. Det glæder DI Hovedstaden.

- Jeg er særdeles glad for, at der er fundet penge til at udbygge den sidste del af Kø-ge Bugt Motorvejen mellem Solrød S og Køge, der nu bliver udvidet fra seks til otte spor. Det er vigtigt at Køge Bugt Motorvejen fungerer optimalt som en af de mest trafikerede indfaldsveje til København, siger DI Hovedstadens formand Søren Lar-sen.

En bro ved Frederikssund over Roskilde fjord hilses også velkommen af DI Hoved-staden. Broen bliver delvist brugerfinansieret.

- Det betyder meget for udviklingen af hele oplandet omkring Frederikssund, at der etableres en ny højbro over Roskilde fjord, siger formand for DI Hovedstaden Søren Larsen.


Men der er også projekter, som mangler i trafikaftalen. DI Hovedstaden beklager, at der ikke er fundet penge til de sidste etaper af Frederikssundsmotorvejen og Hel-singørmotorvejen og en udbygning af Hillerødmotorvejen.

– På de tre motorveje er der hver dag masser af erhvervsdrivende og pendlere, som skal på arbejde og spilder bunker af tid på at sidde fast i køer på de stærkt trafike-rede veje. Det er beklageligt, at politikerne ikke har fundet penge til disse projekter, hvor man kan vinde så meget tid med de penge, der investeres, siger DI Hovedsta-dens formand Søren Larsen.

Mest Læste

Annonce