Digital sagsudveksling og videndeling bliver nemmere med nyt samarbejde

01/12/2010 10:25

Administrator

Større effektivisering og øget videndeling vil blive resultatet af et nyt samarbejde. Exformatics er sammen med forskere på ITU bevilget midler til at forske i, hvordan workflows, sager og sagsakter kan deles digitalt på tværs af organisationer.

Exformatics og ITU har fået midler fra Forsknings- og innovationsstyrelsen til at forske i delingen af viden og processer. Formålet er at udvikle Exformatics ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) til at kunne håndtere sags- og arbejdsgange på tværs af organisationer.

Gevinsten for både erhvervslivet og offentlige institutioner er, at man kan genbruge gennemprøvede processer, der i ESDH-løsningen nemt tilpasses den enkelte organisation. Det vil spare medarbejderressourcer og sagsbehandlingstid samt højne kvalitetsniveauet i sagerne.

Del arbejdsgange på tværs af organisationer

Med samarbejdet vil den nyeste forskning inden for koreografier for webservices og processprog til workflows implementeres til det indbyggede workflow i Exformatics ESDH. Det sker i et tæt samarbejde med eksperter på ITU og en af Exformatics’ eksisterende kunder, en dansk paraplyorganisation. Sigtet med samarbejdet er, at organisationer kan udveksle sager og sagsakter sikkert og korrekt med medlemsforbundene.

"Det er en rigtig stor hjælp, at Exformatics modtager støtten. Som vi ser det, er det en win-win: resultatet af denne forskning er spændende for både ITU’s teoretiske forskning i processer og fremtidige Exformatics-kunder, der direkte vil kunne få nytte af vores samarbejde med ITU. Procesunderstøttelse er i en rivende udvikling, og derfor er det fremsynet af Rådet for Teknologi og Innovation at støtte vores samarbejde med ITU," siger direktør Morten Marquard fra Exformatics A/S.

Bidrag til KL's arbejdsgangsbank

Exformatics ser tildelingen af forskningsmidler som en blåstempling af muligheder for procesunderstøttelse med ESDH. Med koblingen af ekspertviden fra ITU og Exformatics’ udviklingsafdeling tager man nu et stort skridt frem mod visionerne om større grad af videndeling og samkøring af digitale arbejdsgange.

"Med støtten fra forskningsrådet kan Exformatics købe sig til den seneste viden om teknikker til at beskrive processer hos min forskningsgruppe på ITU. Det giver dem mulighed for at forbedre deres produkt, og vi får mulighed for at afprøve vores teknikker i praksis og dermed få værdifuld feedback, vores forskning kan bygge videre på," siger lektor Thomas T. Hildebrandt fra ITU.

"Samarbejdet med Exformatics er udsprunget af mine to forskningsprojekter og en ny interessegruppe, jeg har etableret for virksomheder og forskere inden for processer og it. Exformatics har en interessant workflowløsning, der følger den seneste trend inden forforskningen i workflow og business processmanagement henimod mindre rigide procesbeskrivelser," siger Thomas. T. Hildebrandt videre.

Exformatics har tidligere deltaget i paneldebatter på digITALisér 2010 og Infinit i samarbejde med ITU. På de to events har softwareleverandøren belyst, hvordan ESDH-løsningen kan bruges til at sætte strøm til processerne – også på tværs af organisationer. Netop det er en af visionerne for Kommunernes Landsforenings arbejdsgangsbank, der skal samle og dele arbejdsgange til gavn for landets kommunale administrationer.

Besvarelsen af KL’s udfordring til ESDH-leverandørerne kan læses her.  

Exformatics barsler derudover også med et whitepaper om procesunderstøttelse. Rådet for Teknologi og Innovation har medfinansieret projektet. 

Mest Læste

Annonce