To diplomingeniøruddannelser bliver til én

10/01/2013 09:58

Administrator

Danmarks Tekniske Universitet og Ingeniørhøjskolen i København er fusioneret per 1. januar 2013. Dermed er DTU Danmarks største udbyder af diplomingeniøruddannelsen, og målet er klart: DTU vil uddanne fremtidens diplomingeniører, som skal sikre dansk konkurrencekraft og skabe arbejdspladser i erhvervslivet.

Fusionen mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Ingeniørhøjskolen I København, IHK, betyder, at DTU er Danmarks største udbyder af diplomingeniøruddannelsen. I forbindelse med fusionen bliver uddannelsens profil skærpet, og resultatet bliver en ny og endnu mere attraktiv uddannelse, der forener det bedste fra de to uddannelsesinstitutioner. Fremtidens diplomingeniøruddannelse vil være praksisorienteret, erhvervsrettet og innovativ. Målet er at uddanne diplomingeniører, som skal medvirke til at sikre dansk konkurrencekraft og skabe arbejdspladser i erhvervslivet.

Rektor for DTU Anders Bjarklev glæder sig over fusionen, der styrker DTU både som uddannelsesinstitution og innovationskapacitet for samfundet.
”Fusionen betyder, at DTU fremover kan uddanne endnu flere og bedre diplomingeniører, som kan medvirke til at skabe innovative løsninger og produkter til gavn for virksomheder og det danske samfund. Med fusionen højner vi fagligheden i uddannelsen af diplomingeniører, og samtidig vil praksisnærheden og det tætte samarbejde med især små og mellemstore virksomheder understøtte DTU’s position som førende inden for samarbejde med erhvervslivet,” siger Anders Bjarklev.

DTU’s rektor glæder sig også over, at fusionen er helt i tråd med regeringens innovationsstrategi. Her er et af fokuspunkterne, at uddannelser medtænkes i innovationskæden, så uddannelsesinstitutionerne i højere grad medvirker til at øge innovationskapaciteten i samfundet. Det skal bl.a. ske gennem etableringen af et nyt center for innovation og entreprenørskab, som skal styrke samarbejdet mellem virksomheder, studerende, forskere og undervisere.

”Det nye center skal fungere som innovationspartner for især små og mellemstore virksomheder og samtidig styrke diplomingeniøruddannelsen ved at skærpe den praktiske og anvendelsesorienterede vinkel. Det skal ske, ved at studerende som en del af undervisningen medvirker til at løse små og mellemstore virksomheders udfordringer inden for innovation. Desuden vil undervisningsforløb i innovation og entreprenørskab blive en integreret del af uddannelsesforløbet for diplomingeniørerne. På den måde vil vi uddanne ingeniører, der kan skabe værdi for de virksomheder, de bliver ansat i – og dermed for samfundet – allerede fra dag et,” siger Anders Bjarklev.

Mest Læste

Annonce