DONG Energy undersøger ansættelsesvilkår

14/03/2012 08:45

Administrator

Bestyrelsen i DONG Energy har over de seneste dage afdækket nogle forhold, der gør, at en enig bestyrelse har mistet tilliden til Anders Eldrup. De forhold omfatter nogle usædvanlige ansættelse- og fratrædelsesvilkår for nogle enkelte nøglemedarbejdere i DONG Energy.

Disse vilkår er indgået uden bestyrelsens vidende. På den baggrund er Anders Eldrup fratrådt som adm. direktør for DONG Energy.
Fritz Schur, bestyrelsesformand i DONG Energy, udtaler:
”Beslutningen om Anders Eldrups fratrædelse har intet med Rigsrevisionens undersøgelse at gøre, men bestyrelsen har erfaret, at Anders Eldrup har godkendt nogle usædvanlige ansættelsesforhold for enkelte medarbejdere i DONG Energy.”
”På nuværende tidspunkt, er det bestyrelsens formodning, at det kun drejer sig om ganske få personer, der er omfattet af de udsædvanlige ansættelsesvilkår. For at afdække sagens fulde omfang, har bestyrelsen igangsat en ekstern advokatundersøgelse, der forventes at ligge klar om 14 dage”.
”Da der er tale om personforhold, har en enig bestyrelse ønsket at vente med at give yderligere oplysninger, indtil der var yderligere klarhed om sagenI bestyrelsen er der fuld enighed om, at vi burde have været inddraget i disse forhold, og derfor er det også en enig bestyrelse, der har truffet afgørelsen om Anders Eldrups fratrædelse. Fratrædelsesvilkårene tager vi først stilling til, når vi har resultatet af undersøgelserne. Anders Eldrup har altså ikke fået tilsagn om den fratrædelsesgodtgørelse, der har været nævnt i medierne.”
”Vi mener ikke, at Anders Eldrup har handlet for egen vindings skyld i denne sag. Vi anerkender fortsat den store indsats, Anders Eldrup gennem årerne har ydet for at gøre DONG Energy til et af Nordeuropas ledende energiselskaber.”

Mest Læste

Annonce