DTU's internationale energirapport er udkommet

21/11/2012 11:15

Administrator

Energieffektivisering er columbusægget for ny grøn økonomisk vækst, klimahensyn og en verden uden fossile brændsler. Øget energieffektivitet kan nemlig reducere den globale CO2-udledning markant i de kommende årtier, mens vi venter på fremtidens fossilfrie energisystem.

Oven i købet kan der høstes store gevinster for små investeringer, fordi øget energieffektivitet sparer investeringer i ny energiinfrastruktur, nedskærer udgifterne til brændstof og øger konkurrenceevnen.

Det er hovedbudskabet i DTU International Energy Report 2012, som blev præsenteret på konferencen ’Energieffektivisering for fremtiden’, der blev afholdt på DTU i går. På konferencen, der blev åbnet af klimaminister Martin Lidegaard, deltog en række forskere og repræsentanter fra industrien.

DTU’s rektor Anders Bjarklev udtaler i anledning af udgivelsen:
”Omstillingen til bæredygtige energiformer sker ikke fra den ene dag til den anden. I en overgangsfase skal vi derfor gøre, hvad vi kan for at begrænse forbruget af fossile brændsler ved at anvende dem så effektivt som overhovedet muligt. Derfor er energieffektivitet et vigtigt element på vejen mod fremtidens fossilfrie energisystem.”

Stort potentiale
I rapporten gennemgår forskerne de nyeste teknologiske landvindinger inden for energieffektivisering og konklusionen er klar; der er et stort potentiale for at effektivisere inden for en lang række sektorer, eksempelvis inden for bygge- og boligsektoren. Den teknologiske udvikling af energiruder betyder f.eks., at boligens varmeforbrug kan sænkes. Og LED-teknologien kan medvirke til, at energiforbruget til belysning kan reduceres kraftigt. Også boligens mange energikrævende apparater kan fremstilles, så de kun bruger en brøkdel af den strøm, de brugte tidligere.

Også i transportsektoren er der store gevinster at hente. Det er allerede nu teknologisk muligt at udvikle benzin- og dieselbiler, der kan køre dobbelt så langt på literen og på den måde sikre, at der bruges mindre af de fossile brændstoffer. Endvidere bemærker forskerne i rapporten, at hvis der oprettes en passende infrastruktur til opladning, vil op 85 % af de danske privatbilister kunne få dækket deres kørselsbehov af elbiler.

Barrierer for at udnytte mulighederne
Rapporten analyserer samtidig barriererne for bedre at udnytte de store potentialer for energieffektivisering i alle sektorer. F.eks. er både prisen og opladningsproblematikken hindringer for, at private bilister skifter benzinbilen ud med en elbil. Og rapporten anbefaler derfor, at der etableres en offentlig infrastruktur for opladning. I det hele taget anbefaler forskerne, at lovgivning, regler og tilskudsordninger bør udvikles, så de støtter energieffektivisering og indførelse af vedvarende energi.

Rapporten er 11. bind i DTU International Energy Report-serien, der beskæftiger sig med globale, regionale og nationale perspektiver på aktuelle og fremtidige energispørgsmål.
Hovedredaktør af rapportserien er vicedekan Hans Hvidtfeldt Larsen. Han udtaler i anledning af udgivelsen:
”Udarbejdelse af energirapporterne er en vigtig opgave, for rapporterne er med til at opfylde DTU’s mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.”

Forfatterpanelet bag rapporten består af 40 energieksperter fra DTU. Hertil kommer en række medforfattere fra ind- og udland samt to internationalt fremtrædende energieksperter.

Her kan rapporten fås

Mest Læste

Annonce