Foto: Shutterstock

Dyr skal græsse året rundt i Thys og Vestjyllands natur

16/12/2020 11:00

Theis

For at øge den naturlige dynamik og skabe mere viden om helårsgræsning skal der nu gå dyr ude året rundt i store indhegninger ved Klitmøller i Thy og i Husby Klitplantage i Vestjylland.

Danmarks helt særlige klitnatur får mere plads, når dyr skal græsse ude hele året rundt i store indhegninger i Thy og Vestjylland.

Det sker som en del af et nyt stort naturprojekt støttet af 15. Juni Fonden, der skal skabe mere naturlig dynamik og forbedre forholdene for en lang række lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr – herunder markfirben, klokke-ensian, ensianblåfugl og klitperlemorssommerfugl.

"Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for områder, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er det også godt nyt for naturen, at dyr nu skal græsse hele året rundt i den unikke klitnatur i Thy og Vestjylland -  det tætteste vi kommer på en dansk vildmark," siger miljøminister Lea Wermelin.

Den nye sammenhængende græsning kommer til at ske i store indhegninger i henholdsvis Husby Klitplantage ved Holstebro i Vestjylland og Vangså Hede syd for Klitmøller i Thy – sidstnævnte i et samarbejde med Nationalpark Thy.

Vigtig viden om langtidseffekter
Et andet vigtigt element i projektet er at indhente mere viden om de langsigtede effekter af helårsgræsning. Herunder hvad typen og antallet af dyr betyder for de forskellige sårbare plante- og dyrearter.

I første omgang vil Naturstyrelsen derfor invitere danske forskere til at deltage i en ekspertgruppe sammen med Nationalpark Thy.

"Græssende dyr skal give naturen et løft samtidig med, at vi skal blive klogere på, hvad græssende dyr i store indhegninger betyder for naturen og oplevelsen af naturen på længere sigt. De erfaringer kan vi også bruge i arbejdet med de kommende naturnationalparker," siger Lea Wermelin.

Forventningen er, at der kommer dyr på græs ved Klitmøller i Thy og i Husby Klitplantage i Vestjylland i efteråret 2021.

Forinden skal der ud over oprettelsen af en ekspertgruppe afholdes lokale dialogmøder om projektet, brugerrådsmøder og etableres hegn i området.

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og skal også have fokus på græsningens betydning for friluftslivet.

Mest Læste

Annonce