Energitilsynets sekretariat bliver selvstændig institution

Energitilsynets sekretariat er pr. 20. maj blevet en selvstændig institution. Det er en konsekvens af EU’s tredje pakke om energiliberalisering, som kræver større uafhængighed for europæiske energiregulatorer. Hidtil har Energitilsynets sekretariat været en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

EU-Kommissionen har i 3. energiliberaliseringspakke ønsket at sikre energi-regulatorernes uafhængighed af alle økonomiske, forvaltningsmæssige og politiske interesser på europæisk plan. Den 3. energiliberaliseringspakke stiller derfor en række krav til regulatorernes formelle uafhængighed. Folketinget har i slutningen af april vedtaget en række love, som implementerer direktivet i dansk lovgivning. Lovene træder i kraft 20. maj.

Det danske Energitilsyn har hidtil været en selvstændighed myndighed med sekretariatsbistand fra en særlig enhed i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sekretariatet for Energitilsynet skilles nu ud i en selvstændig institution med egen ledelse. Dermed lever sekretariatet op til de formelle rammer for uafhængighed, som den 3. energiliberaliseringspakke kræver.

I forbindelse med udskillelsen får sekretariatet en række nye opgaver.

Nye opgaver

3. energiliberaliseringspakke og implementeringen heraf i dansk lov giver også Energitilsynet en række nye opgaver fremover. Det drejer sig bl.a. om:

- Overvågning af en gros- og detailmarkederne for el og gas. Overvågningen skal bl.a. omfatte priser, gennemsigtighed, grad af liberalisering, konkurrence, leverandørskift m.m.

- Certificering af transmissionsselskaber (regionale transmissionsselskaber og Energinet.dk). Med certificeringen tilkendegiver Energitilsynet, at TSO’en opfylder betingelserne til ejermæssig adskillelse (gastransmissionsselskabet) eller opfylder betingelserne til ejermæssig adskillelse eller valg af såkaldt ISO (Independent System Operator) (eltransmissionsselskaber).

- Overvågning af 10-årige netudviklingsplaner på el- og gasområderne.

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer