Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer hiver staten i retten

31/05/2012 11:28

Administrator

Statens vandplaner får store konsekvenser for landmænd i Danmark – uden at have en miljøeffekt, der er proportional med omkostningerne. Derfor vil landbrugets organisation Landbrug & Fødevarer nu have retten til at kulegrave det juridiske grundlag for vandplanerne.

Statens vandplaner hviler på et skrøbeligt juridisk og fagligt fundament. I følge erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er der så meget usikkerhed om, hvorvidt vandplanerne overhovedet har den ønskede effekt, at de må rulles tilbage til det faglige grundlag er på plads. Derfor afleverer organisationen i dag en stævning af staten til Retten i Esbjerg.

”Vandplanerne giver alt for lidt miljø – for alt for mange penge. Og så er det juridiske grundlag slet ikke i orden. Det er derfor, retten nu skal kigge på det. Vores gode argumenter er slet ikke blevet hørt, så nu må vi desværre ty til en stævning. Vandplanerne vil underminere dansk landbrug, uden at vi overhovedet ved, hvor meget godt de gør for miljøet. Det er helt uden sammenhæng”, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen.

Forsumpede arealer og oversvømmede marker
Det er helt konkrete punkter i vandplanerne, som Landbrug & Fødevarer nu vil have retten til at sætte under lup. Et af de punkter, der får allerstørst konsekvens for danske landmænd, er vandløbsklassifikationen og vandløbsindsatsen. Regeringen har udtaget 5300 kilometer vandløb i Danmark, der i fremtiden skal klassificeres som ”naturlige” og dermed ikke må oprenses i en grad, så de kan lede tilstrækkelig vand væk fra markerne. Det vil betyde en massiv påvirkning af store landbrugsarealer, der vil blive oversvømmede eller forsumpede og dermed umulige at dyrke.

Danmarks Miljøundersøgelser (nu DCE) har forsigtigt skønnet, at den ændrede vandløbsvedligeholdelse vil forsumpe 30.000 hektar landbrugsjord. Et andet kvalificeret bud er, at op mod 25% af den dyrkede jord bliver påvirket i større eller mindre grad. Lander man bare på eksempelvis 10%, så betyder det, at ca. 260.000 ha bliver påvirket/ubrugelige.

”Det vil være en katastrofe for de landmænd, der dyrker deres jorde i kraftigt drænede områder. Der vil mange være nødt til at lukke og slukke. Derfor beder vi nu retten vurdere, om Danmark har implementeret vandrammedirektivet juridisk korrekt”, siger Henrik Frandsen.

Dyrkningsfrie randzoner og tvungne efterafgrøder på140.000 ha er udover vandløbsindsatsen de mest byrdefulde tiltag i vandplanerne. Hverken randzonerne eller efterafgrøderne kan Landbrug & Fødevarer rent juridisk gå efter på nuværende tidpunkt, da tiltagene endnu ikke er trådt i kraft. Det vil ske senere.

Stævningen er udarbejdet sammen med den erfarne miljøadvokat Håkun Djurhuus. Stævningen sker på vegne af fire landmænd, der hver især oplever gener af vandplanerne, som tusindvis af andre landmænd også har. Det er vores klare forventning, at sagerne vil danne præcedens, så alle danske landmænd bliver omfattet af rettens afgørelse.

Stævningen samt andre relevante dokumenter findes på: www.lf.dk/vandplaner, så snart den er afleveret til Retten i Esbjerg.

Yderligere oplysninger hos:
Pressekonsulent i Landbrug & Fødevarer, Jens Dissing Munk, tlf: 30178874, mail: [email protected]
Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen, tlf: 21244089, mail: [email protected]
Advokat Håkun Djurhuus, advokaterne Bech-Bruun, tlf: 72270000, mail: [email protected]

Mest Læste

Annonce