Eva Kjer Hansen indfører fuld åbenhed om overimplementering

19/08/2015 07:07

Nick Allentoft

I det nye Miljø- og Fødevareministerium bliver der fremover fuld åbenhed om arbejdet med nye love og bekendtgørelser, så alle kan se, hvad der er EU-krav, og hvornår reglerne går videre end krævet af EU. Hvis de danske regler er mere vidtgående, så vil konsekvenserne fremgå.
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har netop sendt et brev til sine fem styrelser i det nye store Miljø- og Fødevareministerium. Ministeren kræver fremover fuld åbenhed om, hvilke dele af ny lovgivning, der indfører EU-regulering, og hvilke dele der ligger ud over, hvad der er påkrævet af EU.   - Jeg ønsker fuld åbenhed om vores lovgivning, så alle virksomheder, organisationer og borgere kan se, hvad der er EU-regler, og hvornår kravene går videre end EU-reglerne.  Man må ikke kunne smugle regler ind ad bagdøren, og hvis der er en god grund til at stille skrappere danske krav, så skal det fremgå, hvad det koster, og hvad konsekvenserne vil være, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.   Ni ud af 10 direktiver fra EU bliver i dag gennemført administrativt gennem bekendtgørelser.   - Fremover er kodeordet: Fuld åbenhed for alle ministeriets høringsbreve. Vi skal have en åben diskussion om alle nye regler. Er det sund fornuft? Eller vil skrappere danske regler betyde, at danske virksomheder får det sværere i den internationale konkurrence, og vi mister arbejdspladser til udlandet, siger Eva Kjer Hansen.   Retningslinjerne træder i kraft øjeblikkeligt og gælder alle lovforslag, bekendtgørelser med mere, der sendes i høring fra nu af.   Det skriver ministeriet:    Til NaturErhvervstyrelsen Fødevarestyrelsen Miljøstyrelsen Naturstyrelsen Kystdirektoratet Krav om fuld transparens om overimplementering i forbindelse med offentlig høring over ny regulering   Miljø- og fødevareministeren ønsker fuld transparens om, hvilke dele af ny lovgivning (love og bekendtgørelser) der implementerer EU-regulering og hvilke dele der ligger ud over, hvad der er påkrævet for at implementere EUreguleringen.   Miljø- og Fødevareministeriets departement fastsætter derfor nedenstående retningslinjer for indholdet af høringsbreve, når udkast til ny regulering sendes i offentlig høring.   Retningslinjerne er et supplement til eksisterende retningslinjer i ministeriet – koncernfælles retningsliner for alle institutioner vil blive udarbejdet - samt retningslinjer fra andre ministerier, herunder Erhvervsstyrelsens vejledning af den 3. februar 2015 om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.   I høringsbreve til udkast til ny regulering, der implementerer EU-retlige forpligtigelser, skal der fremover supplerende redegøres for,
  • hvilke dele der implementerer EU-retlige forpligtigelser,
  • om der er dele af udkastet, der er udtryk for overimplementering af EU-retlige forpligtelser, 
  • hvilke dele der i givet fald er udtryk for overimplementering (med henvisning til relevante §§’er),
  • Konsekvenser – herunder de erhvervsøkonomiske - af de dele af udkastet, der rækker ud over de EU-retlige forpligtelser,
  • om der er undtagelsesbestemmelser i direktivet, og om de er anvendt, og 
  • i hvilket omfang EU-krav er uklare og begrundelse for den valgte fortolkning.
  Hvis der helt undtagelsesvis - f. eks. hvor formålet med reguleringen kræver øjeblikkelig ikrafttræden - ikke er mulighed for at sende udkastet i offentlig høring, skal ovenstående oplysninger snarest muligt offentliggøres på anden vis.   Retningslinjerne træder i kraft med det samme og omfatter lovforslag og forslag til administrative forskrifter, der sendes i høring efter d.d.   Med venlig hilsen    Paolo Perotti Kontorchef, Koncern Jura

 

Mest Læste

Annonce