Fælles erhvervsstrategi for Trekantområdet vedtaget

22/03/2013 10:48

Dansk Industri

Trekantområdet Danmark og de 6 kommuner Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart Billund og Vejen har vedtaget en fælles strategi for vækst- og er-hvervsudvikling i Trekantområdet.

-Den nye strategi er utrolig vigtig. Vi er nødt til at gøre mere sammen i Trekantområdet. Vi er ikke hver især store nok til at løfte den store opgave, der ligger foran os. DI Tre-kantområdet mener, at vi skal have en fælles erhvervspolitik og en fælles paraply over erhvervsaktiviteterne i Trekantområdet – det er absolut nødvendig, siger Jacob Mad-sen, formand i DI Trekantområdet.

 De seneste år har væksten i Trekantområdet stået i stampe og har været under lands-gennemsnittet, mens væksten har været koncentreret i og omkring hovedstadsområdet og Aarhus.

-Trekantområdet har samme vækstpotentiale som hovedstaden og Aarhus. Men en virk-somhed i Singapore, der vil flytte ud tænker for ofte kun på Hamborg, Aarhus eller Kø-benhavn – her er det utroligt vigtigt, at vi kommer med på landkortet. Synligheden for, hvad der er her i området, skal løftes, og tiden løber. Det haster det her, siger Jacob Madsen og fortsætter:

-Det er utroligt vigtigt, at vi har en fælles erhvervsindsats, som har som hovedopgave at tiltrække investeringer, virksomheder og arbejdspladser til Trekantområdet. Jeg er glad for, at borgmestrene har sat denne proces i gang, som jeg er sikker på bakkes op af alle kommunerne og erhvervslivet.


Yderligere oplysninger kan fås hos chefkonsulent i DI Niels Conradsen, tlf: 3377 3975 eller pressekoordinator Kathrine Læsøe Engberg 29891381.

Mest Læste

Annonce