FOA: Ansatte i løntilskud laver de fyredes arbejde

14/06/2012 13:38

Administrator

Ansatte i offentligt løntilskud udfører i stor stil det arbejde, som afskedigede medarbejdere tidligere stod for. Det viser en ny undersøgelse fra FOA, som ønsker reglerne om løntilskud ændret.

Hver 4. af FOAs tillidsrepræsentanter oplever, at ansatte i løntilskud indgår i de normale vagtplaner. Og mere end halvdelen siger, at de aktiverede udfylder en del af det faste eller tidligere personales normale opgaver.

Hver 4. tillidsrepræsentant fortæller også, at de ansatte med løntilskud bliver brugt som vikarer i forbindelse med sygdom og ferie. Og næsten halvdelen oplever, at de daglige arbejdsopgaver, som de aktiverede laver, tidligere blev udført af ordinært ansat personale. Men det støder FOAs næstformand, Mona Striib, for intet af det er tilladt.

”Det virker som om, at kommunerne skærer ned på de fastansatte på grund af økonomien og til en vis grad erstatter dem med folk i aktivering. Men det er jo ikke det, der er meningen med løntilskudsordningen, og det er bestemt ikke i orden,” siger Mona Striib.

Hun ønsker derfor, at reglerne for løntilskud i det offentlige bliver lavet om, så de minder om reglerne for løntilskud i det private. Her får den ansatte i løntilskud nemlig fuld løn, og det koster arbejdsgiveren 50 procent af lønnen. I det offentlige får ansatte i løntilskud ikke løn, men bliver fastholdt på den ydelse, de var på før - dagpenge eller kontanthjælp. Samtidig er det gratis for de offentlige arbejdsgivere at ansætte folk i løntilskud.

”Hvis reglerne for at ansætte folk i løntilskud bliver ændret, så der gælder de samme regler i det offentlige som i det private, så vil det i højere grad forpligte arbejdsgiverne, og jeg er også sikker på, at vi ikke vil se lige så meget udnyttelse, som det vi ser i dag, ” siger Mona Striib.

Antallet af personer i løntilskud er steget kraftigt i løbet af de sidste tre år. Inden for FOAs områder er der især sket en stigning inden for det pædagogiske område fra godt 5 procent af den samlede arbejdsstyrke i 2009 til godt 11 procent i 2012. For skolepedeller, rådhusbetjente mv. er tallet endnu højere. Her er mere end hver fjerde medarbejder ansat med løntilskud, viser tal fra Det Kommunale Løndatakontor.

Mest Læste

Annonce