FOA: Dagplejen bør være på kommunale hænder

07/02/2012 14:19

Administrator

FOA er meget tilfreds med dagens udmelding fra SF om at sætte en stopper for privatiseringen af dagplejen.

Gennem de seneste par år er der gennemført massive besparelser i den kommunale dagpleje. Op mod 10.000 kommunale dagplejepladser er nedlagt, og omkring 3.500 dagplejere og dagplejepædagogjobs er blevet nedlagt. I takt hermed er de kommunale dagplejepladser i stort omfang blevet erstattet af private børnepassere.

Det er efter FOAs opfattelse et stort problem, at dagplejen privatiseres.

”Der er ikke de samme pædagogiske kvalitetskrav i form af krav om pædagogiske læreplaner i loven til den private børnepasning”, siger Jakob Sølvhøj, sektorformand for Pædagogisk Sektor i FOA, og fortsætter:

”Der er generelt ikke den samme rådgivning og vejledning fra de tilsynsførende dagplejepædagoger, der spiller en væsentlig rolle i sikringen af den pædagogiske kvalitet i den kommunale dagpleje, ligesom krav og tilbud om efteruddannelse er fraværende på det private område.”

Privatiseringen betyder også, at de overenskomstfastsatte løn- og arbejdsvilkår falder bort, da de private børnepassere er selvstændige erhvervsdrivende.

”Privatiseringen indebærer dermed ikke bare en risiko for at få en ringere pædagogisk kvalitet. Det betyder også manglende sikkerhed for en fast indkomst, manglende løn under sygdom og manglende pensionsindbetalinger. Det er simpelthen ikke rimeligt.”, siger Jakob Sølvhøj, der kraftigt understreger, at FOAs kritik af den private børnepasning ikke retter sig mod den enkelte private børnepasser, men mod lovgivningen på området.

”Vi har også det udgangspunkt, at en ændring af lovgivningen ikke umiddelbart bør berøre de private børnepassere, der allerede har etableret sig i tillid til den eksisterende lovgivning, men skal føre til, at der fremover alene etableres dagpleje i kommunalt regi.”
 

Mest Læste

Annonce