FOA siger nej til færre feriedage

08/06/2012 11:39

Administrator

Der skal ikke skæres i antallet af feriedage. Det mener FOA, der efter Metals udmelding om det samme anser debatten om helligdage og feriedage for helt død.

FOA vil ikke lægge navn til en trepartsaftale, der skærer i antallet af feriedage for at skaffe flere arbejdstimer. Den samme melding er kommet fra Dansk Metal, og FOA anser derfor debatten om at afskaffe helligdage eller feriedage som død.

"Det er rigtigt godt, at der nu kommer klarhed over, hvorvidt helligdage eller feriedage er i farezonen ved de igangværende forhandlinger," siger Dennis Kristensen, formand for FOA og fortsætter:

"Det ligger nu fast, at LO ikke kan medvirke til at røre ved antallet af helligdage eller feriedage. Den klarhed tror jeg, at lønmodtagerne vil hilse velkommen."

FOAs holdning bliver bakket op af FOAs medlemmer, som i en ny medlemsundersøgelse tilkendegiver, at de ikke ønsker at skære i hverken ferie eller helligdage, for at øge arbejdsudbuddet. Kun fire procent af FOAs medlemmer er villige til at give afkald på en eller flere feriedage.

Dennis Kristensen understreger, at FOA fortsat er tilhænger af indgåelse af en trepartsaftale, der kan være med til at håndtere den økonomiske krise. Og FOA kan fortsat se perspektiver i at anbefale en egentlig trepartsinstitution, hvor regeringen jævnligt drøfter nye fælles initiativer på arbejdsmarkedet.

"Kommuner og regioner kan uden det store besvær få flere arbejdstimer, når og hvis der bliver arbejdskraftmangel. Vi har en række forslag til, hvordan ekstra arbejdstimer kan opnås uden at svinge pisken over lønmodtagerne. Mulighederne for at annoncere flere fuldtidsjobs, når ledige jobs skal nybesættes og give de timer tilbage, som de ansatte har fået frataget under krisen, ligger lige på den flade hånd," siger Dennis Kristensen.

"Modsat er der brug for en lang række initiativer omkring beskæftigelse, arbejdsmiljø, efter- og videreuddannelse, praktikpladser, vækst, social dumpning og meget mere, som kan indgå i den byttehandel, som en trepartsforhandling bør være," slutter Dennis Kristensen.

Mest Læste

Annonce