FOA: Skru op for revalideringen

28/02/2012 14:51

Administrator

Regeringen vil etablere en tovholder-funktion, så syge borgere ikke bliver kastebolde i systemet. Fornuftigt, mener FOA, der dog efterlyser en hyppigere brug af revalidering. Regeringens udspil til en reform af førtidspension og fleksjob indeholder flere fornuftige elementer. Det mener FOA.

”Jeg er helt enig i, at der er brug for en mere helhedsorienteret indsats overfor sygemeldte, som i dag ofte oplever sig selv midt i et cirkus, som de ikke har indflydelse på”, siger FOAs næstformand, Mona Striib, og fortsætter:

”Mange sygemeldte giver op og ønsker til sidst at komme på førtidspension i ren afmagt for i det mindste at være sikret en indkomst og få fred i deres liv. Derfor ser vi med glæde på det nye tiltag om en koordinerende tovholder.”

Det er dog ifølge FOAs næstformand ikke nok at koordinere, hvis redskaberne i lovgivningen ikke bliver brugt optimalt.

”Langt flere sygemeldte ville kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis de i højere grad blev tilbudt en revalideringsindsats. Derfor er det helt afgørende, at kommunerne skruer op for brugen af revalidering,” siger Mona Striib.

Antallet af revalideringstilbud er nemlig faldet markant i løbet af de senere år. Blandt FOAs medlemmer er antallet halveret på blot fem år. I 2006 fik 2.085 FOA medlemmer tilbudt revalidering. I 2011 galt det kun 1.050 medlemmer. Og det på trods af at revalidering tydeligvis hjælper folk tilbage på arbejdsmarkedet. Knapt halvdelen – 46 procent – af revalidenderne fra 2006 var i 2011 kommet i beskæftigelse. Kun 8 procent var kommet på førtidspension.

”Det er derfor vigtigt, at de kommende tovholdere også tænker i revalideringsbaner, når de skal lægge en plan for borgere, der er syge eller er kommet til skade. Ikke mindst når det gælder ufaglærte eller kortuddannede. Det giver god mening. Både for det enkelte menneske og for samfundet, der på længere sigt får en økonomisk gevinst ud af revalidering,” siger Mona Striib.

FOA er dog ærgerlige over, at regeringens plan ikke sikrer dagpengemaximum til alle borgere i flexjob og i det nye ressourceforløb.


”Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at folk i den situation skal bekymre sig om, hvordan de skal overleve rent økonomisk,” slutter Mona Striib.

Mest Læste

Annonce