FOPA bliver en del af Cevea

12/04/2013 11:02

Administrator

Forum for Politisk Analyse (FOPA) bliver en del af Tænketanken Cevea. Det skal styrke den politiske debat og ideudviklingen på centrum-venstre. FOPA har hidtil eksisteret som selvstændig tænketank, og afholdt debataktiviteter, udgivet et webtidsskrift og publikationer om progressiv politik.

”Cevea bliver nu samlingspunkt for alle gode kræfter, der vil være med til at skærpe centrum-venstres visioner og udvikle nye politiske svar på de store samfundsudfordringer. Det er vores ambition at blive det sted, hvor centrum-venstre mødes på tværs af partier, bevægelser og organisationer, og som giver de nødvendige saltvandsindsprøjtninger til den politiske debat”, siger Kristian Weise, direktør for tænketanken Cevea.

”Cevea kommer til at få flere muskler til at understøtte centrum-venstre. På den ene side ved at levere skyts til debatterne med højrefløjen og deres forslag om mindre velfærd og lavere lønninger. På anden side ved at skabe et større rum til den visionsdebat og politikudvikling, som der tydeligvis er brug for”, siger Kristian Weise.

Cevea kommer, som følge af beslutningen, til at opprioritere arbejdet omkring udviklingen af ny politik, udgivelse af publikationer, der præsenterer nye ideer og politiske diskussioner, samt afholdelse af debataktiviteter målrettet centrum-venstre. FOPAs hidtidige daglige leder, Nanna Westerby, vil indgå i arbejdet med ansvar for en ny publikationsenhed i Cevea. Cevea vil samtidig overtage udgivelsen af FOPAs webtidsskrift, Politisk Analyse.

”FOPA og Cevea komplementerer hinanden rigtig godt. Det betyder ikke bare, at vi samler vores arbejde, men øger og forbedrer det. Vores fælles arbejde for udviklingen af nye politiske løsninger i Danmark vil blive styrket – og det skulle medier, samarbejdspartnere og andre også gerne kunne mærke inden længe”, slutter Kristian Weise, direktør for tænketanken Cevea.

Mest Læste

Annonce