Forældre ønsker et loft på max 24 elever i klassen

15/11/2012 13:37

Administrator

Ni ud af ti forældre mener, at det vil styrke folkeskolen, hvis der kommer en grænse på max 24 elever pr. klasse. Samtidig er klassestørrelsen en væsentlig årsag til, at forældre overvejer at flytte deres børn til en privatskole, viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Danmarks Lærerforening.

”Max 24 elever i klassen”. Sådan lyder et af hovedbudskaberne i en ny kampagne, som er iværksat af de danske folkeskolelærere forud for den kommende reform af folkeskolen.

Og lærerne står ikke alene med ønsket om at styrke elevernes undervisning gennem mindre klasser. En ny undersøgelse foretaget af Epinion for Danmarks Lærerforening viser, at ni ud af ti forældre er helt eller overvejende enige i, at det vil styrke den danske folkeskole, hvis der højst er 24 elever i klassen.

For mange elever - for lidt opmærksomhed
Blandt de forældre, hvis barn går i en klasse med mere end 24 elever, vurderer hele 69 procent, at der er for mange elever i forhold til mulighederne for at få opmærksomhed og hjælp fra læreren.

”For mange elever i en klasse går ud over undervisningstiden til det enkelte barn. På landsplan har 38 procent af klasserne 24 elever eller flere. Vi ved, at færre elever vil sikre mere tid til den enkelte elev og dermed mere fokus på læring. Færre elever vil også skabe mere ro i klassen. Mindre klassestørrelser vil også øge opbakningen til folkeskolen, for vi ved, at for mange elever i klasserne en vigtig årsag til, at forældre overvejer privatskole til deres børn,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Fire konkrete input til folkeskolereform
Udover et loft på max 24 elever i klassen kommer lærerne i kampagnen med yderligere tre bud på, hvordan folkeskolen styrkes: At alle elever skal sikres et timetal, der mindst svarer til det nuværende vejledende timetal, at alle elever har ret til at blive undervist af en lærer, der er uddannet i faget, og at der skal sættes tid og ressourcer af til inklusion af elever med særlige behov. Regeringen har lovet en ambitiøs reform af folkeskolen.

”Med kampagnen vil vi gerne give lærernes holdning til kende i debatten om folkeskolen. Danmarks Lærerforenings bud bygger på den viden, vi har om, hvad der styrker elevernes udbytte af undervisningen og styrker forældrenes opbakning til folkeskolen. Danmarks Lærerforening har klare holdninger til, hvordan vi kan forbedre elevers skolegang, og vi har viljen til forandring. Men vi vil først og fremmest gerne opfordre til en dialog om, hvordan fremtidens folkeskole skal se ud,” siger Anders Bondo Christensen.

Kampagnen, der hedder ”Lærerne har viljen til en bedre folkeskole”, starter den 15. november og vil omfatte en række annoncer i landsdækkende aviser. Kampagnen vil også være aktiv på Facebook, hvor forældre opfordres til at deltage i debatten og selv lave deres annoncer. 

Om kampagnen
Emil, Amalie, Ahmed og de 566.656 andre elever i folkeskolen skal lære mere og have en undervisning, som tilgodeser deres muligheder og behov. Alle elever skal forlade folkeskolen som livsduelige og handlekraftige mennesker med tillid til og viden om egne muligheder.

I denne kampagne vil danske folkeskolelærere gerne fortælle om deres holdninger til, hvordan dit barns skolegang bliver bedre. Ved en kombination af de rette rammer og en forpligtende indsats, vil vi i fællesskab kunne komme langt med at skabe en ny start for en ambitiøs folkeskole. På baggrund af den eksisterende viden anbefaler Danmarks Lærerforening, at en reform af folkeskoleloven tager udgangspunkt i fire indsatsområder under overskrifterne:

  • Alle elever skal sikres et timetal, der mindst svarer til det nuværende vejledende timetal
  • Max 24 elever i klassen
  • Elever har ret til at blive undervist af en lærer, der er uddannet i faget
  • Større fokus på inklusion af elever med særlige behov 

Mest Læste

Annonce