Fremtidens sundhedsløsninger udvikles i ny nordjysk forskerpark

03/05/2011 09:20

Administrator

Den kompetente region: Vejen er banet for et rigtigt erhvervseventyr, når patienter og brugere over hele verden i fremtiden skal have gavn af sundhedsløsninger udviklet i en ny nordjysk forskerpark.

Ambitionerne er store i Nordjylland, hvor Aalborg Universitet og Region Nordjylland har opbygget et stærkt partnerskab med det regionale Vækstforum, og nu samarbejder om etablering af en ny stor forskerpark for medicin og sundhedsteknologi. Forskerparken skal ligge i Aalborg Øst – midt i smørhullet mellem universitet og Regionens kommende universitetssygehus.

Under navnet HealthNTech Science & Business Park skal den nye satsning tiltrække nye videnstunge virksomheder og samle den nordjyske kompetence på tværs af regionens sygehuse, universitetet, de nordjyske kommuner og ikke mindst den del af det regionale erhvervsliv, der arbejder med udvikling og produktion af teknologiske løsninger til sundhedssektoren.

Stort potentiale i nordjysk viden om sundhed

I regionsrådet, som støtter etableringen af forskerparken, er der stor tilfredshed med, at de nordjyske kompetencer nu forenes, og at Region Nordjylland går ind som en af de centrale partnere i projektet. Forventningen er, at forskerparken kan være med til at udnytte det store potentiale i nye sundhedsløsninger. Det fortæller regionsrådsformand Ulla Astman, der samtidig er formand for Vækstforum Nordjylland:

- Vi har længe ønsket at samle de nordjyske styrker inden for sundhedsteknologi under ét. Og med den nye forskerpark, lægeuddannelsen, stærke internationale forskningsmiljøer og et kommende topmoderne sygehus har vi rigtig gode kort på hånden til både at skabe nye arbejdspladser og nye sundhedsløsninger til de nordjyske borgere, siger Ulla Astman.

Forskerparken er et led i den regionale erhvervsudviklingsstrategi, hvor en af indsatserne går på at gøre Nordjylland førende inden for nye teknologier på sundhedsområdet. Det nordjyske Vækstforum bidrager med ca. 19 mio. kr. til projektet. Den anden halvdel af det samlede budget på 38 mio. kr. kommer i hus via investeringer fra Aalborg Universitet, Region Nordjylland og ikke mindst fra de nordjyske virksomheder, der deltager i projektet.

Forskerpark skal udvikle til hele verden

Den nye forskerpark skal styrke samarbejdet om innovation, forskning og udvikling inden for sundhedsområdet på tværs af Region, kommuner, videninstitutioner og erhvervslivet. Leder af forskerparken professor og dr.med. Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitets Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ser frem til de mange muligheder, som det nye initiativ giver:

- Forskerparken bliver det naturlige omdrejningspunkt for udvikling og afprøvning af helt nye sundhedsteknologiske og medicinske løsninger. Undersøgelser fra udlandet viser, at adgang til unikke forskningskompetencer, forskere og veluddannede kandidater er afgørende faktorer for at fastholde og tiltrække videnstung industri. Vi har alle disse faktorer og med den nye satsning skal vi sætte turbo på en international profilering, så vi kan sikre den mest optimale afsmitning på Nordjyllands udvikling, siger Lars Arendt-Nielsen.

Med afsæt i den nye forskerpark, de regionale kompetencer og ambitionen om at være frontløbere inden for sundhedsteknologi kan vejen meget vel være banet for et nyt nordjysk erhvervseventyr. Det globale marked for ny teknologi, smarte telemedicinske løsninger, mere effektive lægemidler, arbejdskraftbesparende it-løsninger og nye ideer til at bygge fremtidens sygehuse forventes at vokse markant de kommende år.

Det er det voksende marked som det nordjyske erhvervsliv kan få del i. Med den nye Forskerpark, det kommende universitetssygehus og det brede samarbejde mellem offentlige myndigheder, videninstitutioner og erhvervslivet er Nordjylland godt på vej til at udnytte potentialet til gavn for både regionens virksomheder og borgere.

Stærke kompetencer lokker virksomheder til Nordjylland

Den internationale virksomhed CCBR med 520 ansatte over hele verden ser så store perspektiver i de nordjyske kompetencer, at de netop har valgt at flytte deres hovedkontor til Aalborg. Her kan CCBR, der arbejder med lægemiddelafprøvning, udnytte den gode adgang til højt kvalificeret arbejdskraft inden for netop deres område, og de kan styrke deres forskningssamarbejde med universitet. Det forklarer administrerende direktør og ph.d. Hans Christian Hoeck:

- Vi er en forskningsbaseret virksomhed, og en stor del af vores værdigrundlag bygger på klinisk forskning, som vi både igangsætter og støtter i samarbejde med universitetet. De mange studerende som har deres daglige gang i vores forskningscenter i Aalborg er med til at skabe et inspirerende forskningsmiljø ved siden af vores kontraktforskning. Samtidig har universitetet nogle internationale spidskompetencer inden for bl.a. smerteforskning, der gør, at vi nu udvikler helt nye forretningsområder. Derfor har vi valgt at udbygge netop i Nordjylland, og den nye forskerpark understøtter i høj grad vores strategi, siger Hans Christian Hoeck.

Yderligere informationer

HealthNTech Science & Business Park, North Denmark

Projektet skal opbygge en ramme omkring forskningsbaseret forretningsudvikling indenfor sundhedsvidenskab og sundhedsteknologi med udgangspunkt i forskningsmiljøer på Aalborg Universitet, Region Nordjylland, private virksomheder og virksomhedsrettede organisationer. Projektet omfatter følgende tre indsatser:

1. Øget samarbejde om sundhedsteknologisk innovation, forskning og udvikling.

2. Tiltrækning af nye relevante virksomheders udviklingsafdelinger samt investeringer til Nordjylland.

3. Styrke Nordjyllands position som et attraktivt sted for afprøvning af nye sundhedsteknologiske løsninger.

Projektet har et budget på 38 mio. kr., hvoraf støtten fra Regionsrådet, Region Nordjylland og Vækstforum Nordjylland udgør 19 mio. kr. Vækstforums andel i projektet finansieres via EU's strukturfonde. Projektet løber i fire år indtil udgangen af 2014.

Projektet er forankret på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. 

CCBR A/S

Virksomheden CCBR A/S arbejder med forskningsbaseret lægemiddelafprøvning og samarbejder i den forbindelse med forskere og studerende fra Aalborg Universitet. Virksomheden tilbyder den internationale farmaceutiske industri avancerede løsninger inden for klinisk forskning, hvor nye lægemidlers effekt på eksempelvis slidgigt, diabetes og kroniske smerter undersøges. Virksomheden arbejder næsten udelukkende med internationale virksomheder.

TEMA: Den kompetente region

Region Nordjylland arbejder hele tiden for at tilføre endnu mere kompetence til landsdelen. Derfor har Region Nordjylland og Vækstforum Nordjylland sammen med sine samarbejdspartnere iværksat flere initiativer, der skal styrke regionens kompetenceområder – blandt andet inden for sundheds- og velfærdsteknologi.

Mest Læste

Annonce