Foto: Shutterstock

Godt nyt fra Nationalbanken

Nationalbanken regner med en vækst i dansk økonomi på 3,3 procent for i år, det skøn var i marts på kun 1,4 procent.

Dansk økonomi er kommet på benene igen, efter et hårdt slag fra coronakrisen. Nu forventer Nationalbanken en højere vækst. Banken forventer i år, at bruttonationalproduktet, BNP, vil vækste med 3,3 procent. 

Den samlede aktivitet i dansk økonomi er tæt på at være på samme stadie som før coronapandemien
Udviklingen i BNP fortæller noget om størrelsen på et lands økonomi. Dermed viser udviklinger i BNP om et lands økonomi vokser eller skrumper. Grunden til den større optimisme i dansk økonomi, er at den samlede aktivitet i dansk økonomi er tæt på at være på samme stadie som før coronapandemien. Derudover er den hjulpet godt på vej af et stærkt opsving i den private efterspørgsel. “Den økonomiske politik har i høj grad bidraget til at holde hånden under virksomheder og husholdninger under nedlukningerne. Aktiviteten er vendt hurtigt tilbage efter genåbningen, og efterspørgslen er stærk, siger nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse. 

Stigende BNP forventes
I 2021 ventes der en vækst i BNP’en på 3,3 procent, og i 2022 forventes der en stigning på 3,7 procent.
 

Nationalbanken er Danmarks centralbank og bygger på lov om Danmarks Nationalbank fra 1936. I lovens første paragraf står, at Nationalbanken har til opgave 'at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning’.

Mest Læste

Annonce