Hjælp fra hunde

03/3/19 8:42

En del af det offentliges støtte til udsatte i samfundet er via hjælpehunde.

Antallet af specialtrænede hunde, der kan hjælpe handicappede, epilepsipatienter og psykisk syge er stigende, og alle med brug for det, kan ansøge om en servicehund. Menneskets bedste ven kan ofte hjælpe med mere end blot det praktiske. 

Socialhunde støtter udsatte

En socialhund skal som navnet afslører udfylde sin rolle som ’bedste ven’ for den person eller den familie, den er tilknyttet. Udvalgt efter sin personlighed kan en socialhund være den, der giver det handicappede barn, den nødvendige selvtillid og motivation til at blive mere selvstændig, eller den voksne handicappede kan få en social følger, der kan hjælpe med humøret og små praktiske gøremål i hverdagen. Ansvaret for og pasning af en socialhund tilfalder altid et nært familiemedlem evt. i samarbejde med ansøgeren. Det er ikke tilladt at medbringe en socialhund overalt, som eksempelvis er tilladt med en servicehund, der hjælper blinde eller psykisk syge borgere, men den må naturligvis deltage i familiens eller førerens aktiviteter på lige fod med enhver anden hund.  

Det særlige bånd, der ofte knyttes mellem en hund og dens ejer, er ofte den vigtigste funktion for en socialhund. En socialhund i en familie med et fysisk handicappet barn kan være vejen til mere selvstændighed, når hunden animerer barnet til leg og aktivitet, som barnet ellers ville være tilbageholdende overfor. Den selvtillid et fysisk handicappet barn kan få fra en socialhund er ofte skelsættende for barnets fremtid og færden i samfundet. Voksne med socialhunde bruger ofte hunden som den tryghed, der er i altid at have en ved sin side, som man kan stole på og som vil én det bedste. En hund kan også give den sociale kontakt, en voksen handicappet kan mangle på grund af sin fysiske begrænsninger i hverdagen. 

Psykiske servicehunde

Det primære formål for en psykisk servicehund er, at få borgeren til at føle sig tryg i ellers uvante eller utrygge situationer. Hunden er trænet i at aflæse sin førers mindste reaktioner, både med syn og lugtesans, og kan både advare og indgyde borgeren mod til at komme igennem episoden. Der opstår oftest et ubrydeligt bånd mellem hund og fører, og omsorgen går begge veje. En psykisk servicehund skal hver dag yde sit ypperste og kan med kvalitetsfoder fra Canem.dk opretholde den styrke og sundhed, der er nødvendigt i det daglige arbejde som servicehund. 

Nogle af de praktiske ting, som en servicehund kan hjælpe med i dagligdagen, og som til enhver tid kræver en sund og stærk hund, er at samle tabte ting op, at hente ting, at åbne døre, at ledsage, at varsle om anfald – for eksempel til diabetikere eller borgere med epilepsi – at agere ’ører’ for hørehæmmede ved eksempelvis dørklokker eller telefoner, at trække kørestole op ad ramper og at tænde eller slukke lys. Den enkelte borgers handicap bliver naturligvis taget i betragtning, når der vælges en servicehund, og er der brug for andre praktiske kompetencer hos hunden, kan den i mange tilfælde specialtrænes til dette.