Indkomsten efter skat er steget

14/09/2012 10:28

Administrator

Den gennemsnitlige disponible indkomst pr. skattepligtig dansker steg fra 181.700 kr. i 2009 til 195.500 kr. i 2010. Det skyldes især tre forhold: Renteudgifterne faldt med 19,3 pct. i forhold til året før, overførselsindkomster steg med 6,7 pct., og erhvervsindkomsterne voksede med 1,8 pct. Det fremgår af publikationen Indkomster 2010, der udkommer i dag.

Publikationen tegner et bredt billede af indkomstforholdene i Danmark.

Blandt mange andre interessante konklusioner fra publikationen er disse:

· Uligheden i Danmark er blevet større siden årtusindskiftet. Den såkaldte Gini-koefficient er fra 2000 til 2010 steget fra 24,1 til 27,8. Gini-koefficienten går fra 0 (fuld lighed) til 100.

· 56.900 danskere havde i 2010 en samlet indkomst før skat på mere end 1 million kr. mod 45.900 året før.

· 8 pct. af de selvstændige tjente mere end 1 million kr. i 2010.

· Erhvervsindkomsten topper, når vi er 40-49 år.

· Indvandrere fra ikke-vestlige lande tjener væsentligt mindre end personer med dansk oprindelse.

· Efterkommere over 55 år fra både vestlige og ikke-vestlige lande har højere indkomst end jævnaldrende med dansk oprindelse.

Fokus i årets udgave af Indkomster har været på en revision af kapitlet om indkomstfordeling. Her præsenteres en række af de mest anvendte fordelingsmål, bl.a. Gini-koefficienten. Disse fordelingsmål vil fremover blive brugt i Danmarks Statistiks tal vedrørende indkomstfordelingen.

Publikationen kan hentes gratis som pdf.

Se også geografisk fordeling af indkomst på et interaktivt landkort.

Mest Læste

Annonce