Invitation til arrangement om "klassisk OPP"

14/10/2010 15:00

Administrator

Onsdag den 3. november 2010 fra kl. 16-19 afholder FOPS et arrangement hos Kammeradvokaten om "Klassisk OPP" Det er nu mere end ti år siden, at OPP blev lanceret i Danmark. Efter en langsom start, synes der at være kommet mere gang i udbredelsen af OPP-projekter i Danmark. På FOPS’ næste møde den 3. november 2010 sættes der med afsæt i erfaringerne fra de hidtidige OPP-projekter i Danmark fokus på nogle udvalgte OPP-problemstillinger. Det drejer sig blandt andet om erfaringerne med den konkurrenceprægede dialog, fordele/ulemper ved forskellige betalingsmekanismer, finansierings- og optimeringsmodeller samt exitscenarier. 16.00: Velkomst Ved Jens Bødtcher-Hansen, formand for FOPS 16.10: ”Lessons learned” - set fra bestillersiden Ved Carsten Jarlov, direktør for Slots- og Ejendomsstyrelsen 16.30: ”Lessons learned” - set fra leverandørsiden Ved Poul Kilt, projektchef i Kemp & Lauritzen 16.50: ”Lessons learned” – set fra den juridiske rådgivers side Ved Kurt Bardeleben, partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 17.15: Kaffepause 17.35: ”Lessons learned” - set fra den finansielle rådgivers side Ved Jan Hetland Møller, partner hos Grant Thornton 17.50: Paneldebat Faciliteret ved Klaus Ahm, partner hos Ernst & Young 18.50: Afrunding og sammenfatning

TILMELDING SKER VIA MAIL TIL [email protected]
INDEN DEN 25. OKTOBER 2010


Hvad er FOPS?
FOPS er en forening, der arbejder med at fremme forståelsen mellem aktørerne i den offentlige og den private sektor.

FOPS deltager i debatten og medvirker til at udvikle idéer og samarbejdsformer på tværs af brancher og sektorer.

FOPS er en upolitisk forening.

Aktiviteter
FOPS afholder 4 årlige arrangementer for medlemmerne, hvor der bliver sat fokus på centrale emner og problemstillinger indenfor offentligt privat samarbejde.

Sekretariat
KAMMERADVOKATEN
VESTER FARIMAGSGADE 23
1606 KØBENHAVN V.
TLF.: 33 15 20 10
Att.: Jytte Dayan

Medlemskab
Kollektivt medlemskab: 2000 kr.
Individuelt medlemskab: 300 kr.
Læs mere om foreningen her
 

Mest Læste

Annonce