Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

ITD anker EU-Domstolens afgørelse om PostNord

25/6/21 8:39

Theis

ITD har efter grundig gennemgang af EU-Domstolens afgørelse i sagen om statsstøtte til PostNord valgt at anke tre punkter, hvor man ikke fik medhold.

Da EU-Domstolen den 5. maj 2021 afsagde dom i ITD’s klage over EU-Kommissionens godkendelse af statsstøtteordninger til PostNord, blev EU-Kommissionens afgørelse annulleret for to af de fem klagepunkter.

ITD har efter grundig gennemgang af dommen og dens præmisser nu valgt at anke frifindelsen af EU-Kommissionen på de tre resterende punkter. Det drejer sig om statsstøtte på 1,6 milliarder svenske kroner til befordringspligten i perioden 2017-2019, tildeling af en gratis statsgaranti i 2002 samt fordeling af PostNords fællesomkostninger for befordringspligten.

"Vi er glade for, at dommen på to vigtige punkter gav os medhold og fastslog, at EU-Kommissionen i flere tilfælde ikke har undersøgt statsstøtten til PostNord ordentligt, før de har godkendt den. Det, mener vi fortsat også, er tilfældet med de tre ordninger, som EU-Domstolen i første instans har frifundet EU-Kommissionen for. Derfor anker vi. Formålet har lige fra begyndelsen været at få fair og lige vilkår på pakke- og stykgodsområdet, og det får vi altså først, når alle aktører opererer på lige vilkår uden urimelige statsstøttekroner i ryggen, siger Carina Christensen," administrerende direktør i ITD.

ITD har på vegne af medlemmerne ført en årelang kamp ved EU-systemet for at få stoppet den urimelige statsstøttede konkurrence, som PostNord udgør til private aktører på et hårdt konkurrenceudsat marked for pakke- og stykgods. Med beslutningen om at anke de tre punkter fra EU-Domstolen er kampen blevet forlænget, men kampen er for vigtig til at lade ligge, mener Carina Christensen:

"Efter at have nærlæst dommen er vi fortsat overbeviste om, at den måde, som den danske stat gennem årene har understøttet PostNord på med millioner af skattekroner og lukrative ordninger, er i strid med reglerne om statsstøtte. EU-Domstolen er i første instans nået frem til en anden konklusion for tre ordninger, så nu vil vi lægge endnu flere kræfter i at forklare sagen for domstolen ved 2. instans, så vi kan få den fair og lige konkurrence på området, som vi stræber efter. Det er på høje tid," siger Carina Christensen.

Annonce