Iværksættere kæmper med offentligt bureaukrati

19/11/2010 10:21

Administrator

En spritny undersøgelse fra Væksthus Hovedstadsregionen viser, at 86 procent af lan-dets små virksomheder handler med kommunale kunder. Alligevel oplever over halvdelen problemer med salg til den offentlige sektor. Langsommelig sagsbehandling, tidskrævende udbud og komplekse SKI-godkendelser. Det er blot nogle af de forhindringer, der møder mindre virksomheder i forsøget på at blive leverandø-rer til den offentlige sektor.

Ifølge den nye analyse, der er foretaget blandt 130 danske iværksættere og vækstvirksomhe-der, oplever hele 47 procent, at det er tidskrævende og omkostningstungt at samarbejde med det offentlige. 45 procent af de adspurgte har desuden vanskeligt ved at gennemskue, hvem de overhovedet skal henvende sig til.

Arbejdsgruppes anbefalinger skal lette vejen
Det behøver imidlertid ikke være så svært at lette iværksætternes salg til den offentlige sektor. Det er meldingen fra en ny arbejdsgruppe, der er nedsat af Erhvervs- og Byggestyrelsen og har repræsentanter fra Væksthus Hovedstadsregionen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Frederiks-berg kommune og københavnske iværksættere blandt medlemmerne.

Én af de ting kommunerne kan gøre er ifølge arbejdsgruppen at lempe de strenge dokumentati-onskrav. Mange offentlige udbydere stiller nemlig krav, som ikke er nødvendige eller påkræve-de ifølge loven. I stedet er det langt vigtigere at sikre proportionalitet mellem opgave og doku-mentation.

”Især nystartede virksomheder kan have svært ved at finde ressourcer til at udarbejde tilbud med et væld af bilag. Samtidig stilles der i mange udbud krav til flere års dokumentation, og er virksomheden nystartet har de for eksempel ikke regnskabstal mange år tilbage,” siger vækst-konsulent Kim Meyer-Karlsen fra Væksthus Hovedstadsregionen.

Råd fra københavnsk virksomhed: gå til toppen
IT-firmaet e-teams er én af de virksomheder, der har oplevet vanskeligheder ved at handle med kommunale kunder. E-teams har for eksempel netop solgt et særligt system til at skabe overblik over henvendelser til både en privat og offentlig kunde. Her tog det fire gange så lang tid at få aftalen i hus med kommunen. Hos direktør Preben Rosell er der derfor ingen tvivl om, at det gælder om at tage fat i beslutningstagerne i kommunen, hvis man vil have en aftale i hus:

”Der er meget bureaukrati, og vejen fra ide til beslutning kan være lang. Det gør salgsprocessen kompliceret, og mange små virksomheder giver op undervejs. Det er dog min klare erfaring, at det bliver væsentlig nemmere at trænge igennem med sine budskaber, når man henvender sig på kommunaldirektørniveau og forankrer løsningen i ledelsen,” fortæller Preben Rosell.

Yderligere oplysninger
Vækstkonsulent Kim Meyer-Karlsen, Væksthus Hovedstadsregionen, tlf. 30 10 81 17 / [email protected]
Kommunikationschef Katrine Nygaard, Væksthus Hovedstadsregionen, tlf. 30 10 80 84 / [email protected]
Direktør Preben Rosell, e-teams, tlf. 48 18 39 90 / [email protected]

Fakta: Analysen fra Væksthus Hovedstadsregionen
• Den nye analyse er foretaget blandt 130 danske iværksættere og vækstvirksomheder og har til formål at afdække vækstvirksomheders erfaring med salg til det offentlige.
• Resultaterne viser, at 86 procent af landets iværksættere handler med kommunale kunder.
• 47 procent af de adspurgte oplever, at det er tidskrævende og omkostningstungt at samarbejde med det offentlige.
• 45 procent af de adspurgt har vanskeligt ved at gennemskue, hvem de skal henvende sig til i det offentlige system.
• 44 procent af de adspurgte finder det svært at gøre det offentlige opmærksom på sin virksomhed og sine produkter.

Fakta: Udpluk af arbejdsgruppens anbefalinger
• Drop overflødige dokumentationskrav. Mange offentlige udbydere stiller krav, som slet ikke er nødvendige i forhold til de gældende EU-regler på området. Der kan for eksempel gennemføres en informationskampagne målrettet offentlige indkøbere med fokus på kun at opstille de nødvendige krav om dokumentation.
• Sørg for at informere potentielle leverandører om offentlige indkøb. Det kan for eksempel ske gennem overskuelige oversigter over udbud og kontaktpersoner på kommunernes websites.
• Iværksættere skal danne konsortier. Men mange virksomheder er ikke klar over mulighe-derne for konsortiedannelse. Derfor skal leverandørerne have bedre information for ek-sempel gennem online match making virksomhederne imellem.

Mest Læste

Annonce