KMD solgt til Advent International

15/10/2012

Administrator

KMD har i dag skiftet ejere. EQT og ATP har solgt KMD til den globale kapitalfond, Advent International. KMD’s nye ejere betragter KMD som en sund og veldrevet forretning med fortsat gode vækstmuligheder.

KMD er blevet solgt til den globale kapitalfond, Advent International. De nye ejere betragter KMD som en solid og veldrevet it-virksomhed. De danske vækstspor skal fortsat udvikles samtidig med, at det internationale potentiale har mulighed for at blive dyrket yderligere.

- KMD har en førende position i Danmark, som har en af de mest avancerede offentlige sektorer, hvad angår indførelse af it og initiativer inden for digital forvaltning. Vi mener, at KMD har løsninger i verdensklasse, og at virksomheden har et stærkt potentiale for at vokse internationalt. Vi vil støtte denne enestående og vigtige virksomhed og ser frem til at arbejde sammen med ledelsen om at udvikle forretningen og skabe en endnu mere succesrig virksomhed, siger John Woyton, Director i Advent International.

KMD i fortsat udvikling

KMD’s nye ejere har stor tiltro til KMD’s nuværende direktion og har derfor bedt ledelsen om at fortsætte. KMD’s adm. direktør Lars Monrad-Gylling ser frem til de nye udfordringer:

- Vi er rigtig glade for og stolte over, at Advent International ser et stærkt potentiale i KMD. KMD er en solid dansk it-virksomhed, der er i besiddelse af unik viden og kompetencer. Vi ser med vores nye ejerskab rigtig gode muligheder for at vokse yderligere. Vi er blandt andet i gang med en strategisk satsning inden for de nye velfærdsområder, hvor vi udvikler it-løsninger til uddannelsessektoren og inden for velfærdsteknologi på omsorgs-, sundheds- og plejeområdet, siger Lars Monrad-Gylling.

KMD's fortsatte udvikling vil være til gavn for kunderne.

- KMD vil fortsat arbejde ihærdigt på at levere sikker, effektiv og fremsynet it til gavn for kunderne. Det er klart, at når KMD vokser og udvikler sig, så vil det samtidig have en positiv effekt for kunderne, forklarer Lars Monrad-Gylling.

Fortsat dansk it-virksomhed

Selv om der nu sker et ejerskifte i virksomheden, laves der ikke om på, at KMD er en dansk it-virksomhed.

- KMD er fortsat en danskbaseret virksomhed med hovedsæde i Danmark og med dansk ledelse. Men vi får selvfølgelig tilført mere international erfaring med de nye ejere, og det vil være med til at styrke KMD, siger Lars Monrad-Gylling.

Et styrket KMD

KMD var frem til 2009 ejet af Kommunernes Landsforening, der solgte virksomheden til EQT og ATP. KMD har i de seneste år undergået en transformation fra offentligt til privat ejerskab, og virksomhedens position er blandt andet styrket gennem strategiske opkøb, heriblandt erhvervelsen af Rambøll Informatik A/S.

KMD har igangsat en strategisk satsning på velfærdsteknologi inden for omsorg, sundhed og uddannelse, og virksomheden er i dag også repræsenteret i Sverige med blandt andet det offentlige ERP-system, KMD Opus. Samtidig er KMD vokset på stats- og erhvervssegmentet med mere end 10 % om året, hvilket er højere end markedets generelle udvikling.

EQT, der indtil i dag har ejet KMD sammen med ATP, ser tilbage på et succesrigt ejerskab:

- Under EQT’s ejerskab har KMD undergået en særdeles spændende udvikling. Virksomheden er vokset samtidig med, at den har løftet indtjeningen. Produktudviklingen har over en bred kam været rigtig god, og vi har sammen med ledelsen blandt andet lagt et godt fremadrettet vækstspor inden for velfærdsteknologi. Vi er meget glade for, at vi kan overdrage en virksomhed, der i dag er større og stærkere, end da vi købte den i 2009, og vi er sikre på, at KMD også i fremtiden vil være en god og veldrevet virksomhed, siger Morten Hummelmose, Partner i EQT Partners A/S.

Transaktionen er betinget af opfyldelse af sædvanlige betingelser for denne type virksomhedshandler.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer over 400 mia. kroner. Det svarer til cirka 25 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. For nylig er KMD gået i gang med at digitalisere de store velfærdsområder med ny velfærdsteknologi - fra folkeskole til hjemmepleje. KMD koncernen har en årlig omsætning på mere end fire milliarder danske kroner og har omkring 3.400 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Om Advent International

Advent blev grundlagt i 1984 og er i dag en af verdens førende globale kapitalfonde med kontorer i 16 lande. Kapitalfonden har i 27 år været en drivende kraft i international privat equity og har opbygget en enestående global platform med over 170 investorer i Vest- og Centraleuropa, Nordamerika, Latinamerika og Asien. Virksomheden har specialiseret sig i internationale opkøb, strategisk repositionering og investering i virksomheder med vækstpotentiale inden for fem kerneområder og arbejder tæt sammen med ledelsesteam om at skabe vækst i virksomhederne. Læs mere på http://www.adventinternational.com

Om EQT

EQT er en ledende kapitalfond i Nordeuropa med næsten EUR 18 mia. i forvaltet kapital og med en række investeringsstrategier. I samarbejde med et unikt netværk af uafhængige industrielle rådgivere implementerer EQT sin investeringsstrategi ved at opkøbe eller finansiere velfungerende mellemstore til store virksomheder i Nord- og Østeuropa, Asien og USA og støtte dem i udviklingen frem mod markedsledende positioner. Udviklingen opnås ved en industriel strategi med fokus på vækst. Siden grundlæggelsen har EQT investeret mere end EUR 11 mia. i omkring 100 selskaber og solgt tæt på 50. EQT-ejede selskaber har mere end 550.000 medarbejdere. Læs mere på www.eqt.se

Mest Læste

Annonce