Kommuner glæder sig over udsigt til mere frihed

KL’s formand Jan Trøjborg er tilfreds med, at det nye regeringsgrundlag lægger op til mere kommunal frihed, mere afbureaukratisering og mere fokus på konkrete resulter frem for omstændelige processer.

”Kommunerne får et stærkt ministerium at samarbejde med, og der lægges op til større frihed i kommunerne. Jeg er meget glad for, at man vil måle os på vores resultater og til gengæld have færre bureaukratiske regler og processer. Det forpligter os i kommunerne. Vi er helt med på at blive målt og vejet på resultaterne af vores indsats,” siger Jan Trøjborg.

”Ikke mindst i beskæftigelsespolitikken lægges der op til, at indsatsen i højere grad måles på resultater frem for processer. Og man lægger op til regelforenkling og større lokal frihed. Jeg ser frem til, at vi i samarbejde kan udvikle indsatsen på området med udgangspunkt i den enkelte lediges behov”, siger Jan Trøjborg.

”KL ser frem til dialog med regeringen om en reform af det økonomiske aftalesystem, men jeg synes, at regeringen lidt overser, at kommunerne de seneste tre år i den grad har levet varen som økonomisk ansvarlige, og jeg forventer derfor, at budgetloven tager højde for den stramme økonomistyring, kommunerne har udvist de seneste år.”

”Generelt glæder vi os i kommunerne til at indgå i et tæt samarbejde med regeringen om at udvikle endnu bedre velfærdsløsninger. Det lyder ikke mindst spændende, at regeringen sammentænker børneområdet og sammenhæng mellem daginstitutioner og skoler i et nyt ministerium. Vi er også klar til at påtage os et større ansvar for den forebyggende sundhedsindsats med nogle klare mål for en forbedret sundhed.”

”Det er meget fint, at vi i trepartsforhandlingerne også skal se på, hvordan vi kan øge arbejdsudbuddet og sikre bedre erhvervsuddannelser og mindske det store frafald, så vi kan opfylde målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, siger Jan Trøjborg.

Kommunerne er også klar til at hjælpe regeringen med at gennemføre en kickstart, hvor anlægsinvesteringer for i alt 10 mia. kr. bliver fremrykket til 2012.

”I kommunerne er vi allerede godt i gang med at realisere et højt anlægsniveau. Men vi er klar til endnu flere projekter, hvis regeringen skaber mulighed for det, for eksempel ved at forbedre lånemulighederne”, siger Jan Trøjborg.

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer