Kommuner misbruger penge til bedre pasning

30/08/2012 12:42

Administrator

Kommunerne har fået 500 millioner kroner, så børnene får flere voksne i daginstitutionerne. Men kun et fåtal af kommunerne vil bruge alle pengene til bedre normeringer. Det viser en ny rundspørge, som FOA har fået lavet.

I finansloven for 2012 er der afsat 500 millioner kroner til kommunerne til at sikre bedre normeringer i daginstitutioner og dagpleje. Men en ny rundspørge, som Epinion har foretaget for FOA, viser, at kun 14 procent af kommunerne vil bruge alle pengene på bedre normeringer. Udmeldingen kommer bag på FOA.

”Pengene er jo afsat, fordi mange institutioner har alt for få voksne til alt for mange børn. Og talrige undersøgelser har for længst dokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem kvaliteten af dagtilbud og normeringer. Så når kommunerne får penge, der er øremærket til bedre normeringer, så er det mig komplet ubegribeligt, at nogle kommuner kan vælge at bruge pengene på noget andet,” siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Hent undersøgelsen her

Hele 17 procent af kommunerne vil bruge nogle af pengene på andre områder end dagtilbudsområdet. En tredjedel vil bruge pengene på dagtilbudsområdet men ikke nødvendigvis på bedre normeringer. Og mere end en tredjedel har endnu ikke besluttet sig. Men det er ikke godt nok, mener Jakob Sølvhøj.

”Det burde ligge fuldstændig fast for alle landets kommuner, at pengene selvfølgelig skal bruges på at sikre, at der kommer flere pædagoger og pædagogmedhjælpere til børnene. Den er i virkeligheden ikke så meget længere. Jeg går da ud fra, at regeringen vil tage initiativ til at sikre, at kommunerne bruger de 500 millioner kroner til bedre normeringer, sådan som det er aftalt.” siger Jakob Sølvhøj.

De ekstra penge til bedre normeringer kommer i kølvandet på, at flere undersøgelser har dokumenteret, at det kniber med tid til omsorg for børnene i daginstitutioner. Senest viste en undersøgelse fra FOA i foråret, at hver femte medarbejder i daginstitutionerne ofte oplever, at de ikke har tid til at trøste et barn. Derfor undrer det FOA, at mange kommuner ikke vil bruge pengene på normeringer.

”Alene i denne uge har vi i medierne hørt om flere alvorlige ulykker, hvor børn er kommet til skade i deres daginstitutioner. Jeg tør ikke sige, om der i de konkrete tilfælde er en sammenhæng til de dårlige normeringer, men når en enkelt voksen ofte skal være alene med en stor gruppe børn, øger det naturligvis risikoen for, at noget kan gå galt,” siger Jakob Sølvhøj.

Rundspørgen til kommunerne er foretaget i perioden 17.-28. august 2012. Alle kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Mest Læste

Annonce