Kulegravning af det kommunale tilsyn på anbringelsesområdet

27/03/2012 10:28

Administrator

Ankestyrelsen har for socialministeren gennemført to undersøgelser af det kommunale tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge.Fokus på hvordan kommunerne tilrettelægger og udfører tilsynet

"Kommunernes tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge" har fokus på kommunernes retningslinjer, og på hvordan de i praksis gennemfører både det driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder og det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge.

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i 10 kommuner. Undersøgelsen viser blandt andet, at:

det driftsorienterede tilsyn er forankret forskelligt i kommunerne - fra at være en enkelt sagsbehandlers ansvar til at være forankret i et tværkommunalt samarbejde uden for kommunen
det personrettede tilsyn i alle kommunerne varetages af barnets/den unges sagsbehandler
der ikke altid sker informationsudveksling om tilsyn mellem kommuner eller internt i kommunerne
der ikke i alle tilfælde er tydelig dokumentation for, hvornår der er ført personrettet tilsyn i anbringelsessager 
Anbringelsesstederne er hørt om deres oplevelse af tilsynet

I den anden undersøgelse "Anbringelsessteders oplevelse af det kommunale tilsyn" er plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner i de samme 10 kommuner bedt om at vurdere, hvordan de oplever det kommunale tilsyn.

Tilbagemeldingerne viser blandt andet:

at plejefamilierne, opholdsstederne og institutionerne overvejende er tilfredse med kommunernes driftsorienterede tilsyn
at plejefamilierne efterlyser højere grad af tilbagemelding på tilsynsbesøget samt at kommunerne er bedre forberedt og mere struktureret i forhold til tilsynsbesøgene
at der er utilfredshed med det personrettede tilsyn - det skyldes især manglende tilsynsbesøg
at under halvdelen af plejefamilierne oplyser, at deres plejebarn i 2011 fik de to lovpligtige tilsynsbesøg i 2011
at en fjerdedel af opholdsstederne/institutionerne oplyser, at alle deres anbragte børn fik de to lovpligtige tilsynsbesøg i 2011 

 

Mest Læste

Annonce