Kvalitetsreform får dumpekarakter af kommunale ledere

Under overskriften ”Bedre velfærd og større arbejdsglæde” præsenterede regeringen i sommeren 2007 sin stort anlagte kvalitetsreform med 180 initiativer, som alle havde til formål at fremme kvaliteten i den offentlige sektor.

Målet var forbedret service, mindre bureaukrati og øget fokus på innovation – men ifølge et flertal af de kommunale ledere har kvalitetsreformen indtil videre slet ikke virket efter hensigten.

55 procent af lederne i kommunerne mener ikke, at der med reformen er blevet skabt rammer for at forbedre kvaliteten af den kommunale service. Og kun en femtedel af lederne, 22 procent, er efter implementeringen af kvalitetsreformen begyndt systematisk at arbejde med afbureaukratisering.

Det viser Danmarks hidtil største undersøgelse om ledelse i kommunerne, der er foretaget af Lederne i samarbejde med Syddansk Universitet og Kommunaldirektørforeningen.

Ifølge undersøgelsen er kun 7,5 procent af de kommunale ledere tilfredse med den hidtidige effekt af kvalitetsreformen. Over halvdelen, 54 procent, slår fast, at reformen ikke virker efter hensigten.

Formanden for Lederne Svend Askær betegner det som stærkt bekymrende, at kvalitetsreformen får dumpekarakter af de kommunale ledere.

- Den klare melding fra lederne i kommunerne viser desværre, at det ikke er blevet lettere at agere som leder efter kvalitetsreformen. Det er ikke blevet hurtigere og nemmere at træffe beslutninger, og der er ikke blevet mindre bureaukrati. Da reformen blev til, var alle
enige med mig i, at ledelsesrummet i den offentlige sektor skulle gøres større – og denne undersøgelse viser, at det er på høje tid, intentionerne bliver efterlevet, siger Svend Askær.

Formanden for Kommunaldirektørforeningen, Jens Christian Birch, er enig i, at der ikke er kommet en væsentlig forbedring ud af kvalitetsreformen.

- Det viser, hvor svært det er at lave reformer og kvalitetsforbedringer, som bliver styret fra centralt hold. Jeg ser først og fremmest kvalitetsreformen som en ledelsesreform, og jeg mener, at der er kommet én god ting ud af anstrengelserne, nemlig at kommunerne klart har opprioriteret en grundig lederuddannelse af frontlederne, siger Jens Christian Birch.

En af landets førende eksperter i offentlig ledelse, professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet, er ikke overrasket over den klare holdning fra flertallet af lederne i kommunerne.

- Hele udgangspunktet for kvalitetsreformen var forfejlet og byggede på et naivt billede af den offentlige sektor. Man antog, at der var brug for en modernisering og effektivisering af den offentlige sektor, men hele den proces var og er allerede i fuld gang. Derfor er det helt logisk, når lederne i kommunerne ikke mener, at kvalitetsreformen har haft nogen stor effekt, siger Kurt Klaudi Klausen.

Hele undersøgelsen om ledelse i kommunerne offentliggøres den 20. januar 2011 i forbindelse med en konference på Christiansborg.
 

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer