Kvalitetsskov erstatter træerne i Østerild

Naturstyrelsen har nu åbnet for en pulje på 11 mio. kroner til privat skovrejsning. Kvalitetskravene er høje til de nye skove, der skal erstatte fældningerne ved Det Nationale Testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thy. Skovene skal beskytte drikkevand, være offentligt tilgængelige eller ligge i en nationalpark.

I alt bliver der rejst 419 hektar skov i stedet for de266 hektar, der bliver fældet i Østerild.

Forligskredsen bag aftalen om testcenteret, der består af regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF, har med en række kriterier sikret sig, at den private skov skal være af en højere kvalitet end den skov, som forsvinder. Puljen på 11 millioner kroner til private lodsejere vil rejse 273 hektar privat skov.

- Jeg er glad for, at vi har fundet en løsning, hvor vi rejser så meget ny skov. Vi vil med de nye skove sikre os, at de giver mere værdi både for mennesker og natur end plantagen i Østerild. Med aftalen har vi været fælles om at sikre, at naturen samlet set vinder på testcenteret, og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger miljøminister Karen Ellemann.

Adgang for alle

Et af de kriterier som kan udløse støtte til skovrejsning er, at offentligheden får fri adgang til skoven.

- Vi vil på den måde sørge for, at skoven også kommer ganske almindelige danskere til gode. Den private skovrejsning fra denne pulje skal ikke være lukkede områder, hvor kun ejeren har glæde af dem, siger Karen Ellemann.

Et andet kriterium, der kan udløse støtte, er, at skoven bliver plantet på et sted med drikkevandsinteresser, eller hvor grundvandsmagasinerne er særligt sårbare. På den måde beskytter man grundvandet mod næringsstoffer og sprøjtegifte samtidig med, at skoven giver en rigere natur. Skoven kan også ligge i en nationalpark eller være over 10 hektar med fri adgang som i statens skove.

Ud over den private skovrejsning bliver der etableret 100 hektar bynær, statslig skov i Thy samt46 hektar bynær skov andre steder i landet. I alt vil det give 419 hektar ny skov i stedet for de 266 hektar skov i Østerild, der bliver omdannet til lysåben natur.

Den næste måned kan lodsejere søge om tilskud til at rejse skov fra den særlige pulje. Klik her for at se, hvor du kan søge

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer