Løntilskud virker

12/09/2012 14:13

Administrator

Private virksomheder kan hjælpe svage ledige videre på arbejdsmarkedet ved fx at give dem et løntilskudsjob. Det viser en gennemgang af 35 dan-ske og udenlandske studier, der ser på effekten af virksomhedsrettede indsatser for svage ledige. Det nytter, når private virksomheder giver svage ledige en chance på arbejdspladserne.

Det viser en ny rapport fra SFI, der gennemgår 35 effektstudier fra ind- og udland af såkaldte virksomhedsrettede indsatser, dvs. indsatser, hvor de ledige deltager i hverdagen på en arbejdsplads.

Fælles for indsatserne er, at de retter sig mod svage ledige – dvs. ledige, der har andre problemer end arbejdsløsheden, har været ledige længe eller som jobcentrene bedømmer som særligt vanskelige at få i arbejde. De 35 studier kommer fortrinsvis fra Danmark og Tyskland, men der er også studier fra Norge, Sverige, Belgien, Storbritannien og USA.

Og virksomhedsrettede indsatser har generelt en positiv effekt. Hovedparten af studierne viser, at indsatserne har gjort en forskel for de ledige. Det gælder i særlig grad for de danske studier, som rapporten gennemgår.


Løntilskudsjob i det private er effektivt

Det er særligt de private virksomheder, der har held til at hjælpe de svageste ledige. Her har flere indsatser en positiv effekt end i det offentlige.

Rapporten påpeger dog, at forklaringen på den forskel formodentlig skal findes i indsatsernes indhold. Private virksomheder tilbyder oftere løntilskudsjob, undertiden med et mål om at ansætte folk på ordinære vilkår, når tilskudsperioden er forbi.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og kan hentes her
 

Mest Læste

Annonce