Mænd og kvinder ældes forskelligt

31/08/2012 09:34

Administrator

Der er store kønsforskelle i ældres behov og ressourcer. Flere ældre kvin-der har fx et dårligt helbred end mændene, men de dyrker også flere fri-tidsaktiviteter. Generelt har ældre et bedre helbred og er mere aktive end tidligere, viser ny SFI-rapport.

På en række områder er der forskelle mellem ældre mænd og kvinders liv. Kvinder vurderer i højere grad end mænd, at de har et dårligt helbred, og en større andel kvinder end mænd modtager hjemmehjælp.

Det viser den nye SFI-rapport, der er baseret på den omfattende Ældredatabase. Her er der oplysninger om ældre indsamlet gennem interview i 1997, 2002 og 2007. Fokus i denne undersøgelse er ældre mellem 67 og 87 år.

Reagerer forskelligt

Der er også en større andel kvinder end mænd, der har mistet deres ægtefælle, de bor oftere alene og har oftere erfaring med at føle sig ensomme.

Selvom en større del af kvinderne vurderer, at de har et dårligt helbred og lavere funktionsniveau, end mændene gør, så er der flere kvinder, der deltager i fritidsak-tiviteter som gymnastik eller motion – og de gør det tilmed hyppigere end mænd.

”Det viser, at mange af de kønsforskelle vi har fundet i undersøgelsen, kan hænge sammen med, at faktorer i aldringsprocessen rammer de to køn forskelligt. Fx har en mand større sandsynlighed for et lavere funktionsniveau, hvis han mister en ægtefælle, end hvis det sker for en kvinde,” forklarer Heidi Hesselberg Lauritzen, SFI, der har været med til at lave rapporten.

Flere ressourcer og mindre behov

I 2007 er der en større andel ældre, der vurderer, at de har et godt heldbred end i 1997, og en mindre andel modtager hjemmehjælp sammenlignet med 10 år tidlige-re. Der er også flere, der dyrker fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen er finansieret af Social- og Integrationsministeriet.

Mest Læste

Annonce