Målrettet rengøring kan spare menneskeliv

29/02/2012 12:20

Administrator

Mangelfuld rengøring og forkert hygiejnisk adfærd koster årligt det danske samfund milliarder af kroner og menneskeliv. Men det kan ændres med målrettet rengøring. Det mener FOA og Dansk Standard, der introducerer et helt nyt rengøringssystem. Farlige infektioner, resistente mikroorganismer og dødsfald.

Det er blot nogle af de konsekvenser, der kommer som følge af mangelfuld rengøring.

Undersøgelser fra Statens Seruminstitut har konstateret, at ca. 80.000 personer hvert år bliver smittet på landets hospitaler, og op mod 4.500 i så alvorlig grad, at de dør. Mindre undersøgelser viser, at de samme problemer også findes i pleje- og ældreboliger.

Der er derfor brug for en fælles indsats for at bryde de farlige smitteveje. Det mener både FOA og Dansk Standard, der med guiden, "Ældre Kvik", kommer med konkrete bud på, hvordan rengøringen i pleje- og ældreboliger kan kvalificeres.

Lisbeth-Marie Grøndahl, seniorkonsulent i Dansk Standard, som er forfatter til guiden siger:

"Jeg er rigtig glad for, at pleje- og ældreområdet nu får et fælles ’rengøringssprog’, der er skabt efter de fastlagte veldokumenterede principper og kvalitetskrav, som standarden bygger på. Det giver kommunerne et optimalt grundlag i bestræbelserne på at kvalitetssikre fremtidens rengøringsindsats i pleje- og ældreboliger."

Effektiviseringer på hospitalsområdet betyder nemlig, at patienterne hjemsendes meget hurtigt efter de fleste operationer. Smitten bliver med andre ord bragt ud i de kommunale genoptræningscentre og i pleje- og ældreboliger.

Sektorformand for FOAs Kost- og Servicesektor Gina Liisborg, som repræsenterer de ansatte på rengøringsområdet i kommuner og regioner, siger:

"Mange tror stadig, at alle kan komme ind fra gaden, og gøre rent på et hospital eller et plejecenter. Men det kan man altså ikke. Det er nu slået fast i standarden. Det kræver uddannede medarbejdere med viden om, hvordan man håndterer smitte og bakterier."

På hospitalsområdet er man ifølge Gina Liisborg og Lisbeth-Marie Grøndahl nået langt med indførelse af nye rengøringsstandarder, nye rengøringsmetoder og målrettet uddannelse til rengøringsmedarbejderne.

Der er nu behov for samme fokus på rengøringen i pleje- og ældreboliger. Og både FOA og Dansk Standard glæder sig over, at Køge Kommune har besluttet at indføre principperne i "Ældre KViK" på deres 10 plejecentre i 2012.

FOA – Fag og Arbejde og Dansk Standard vil i efteråret 2012 invitere kommunerne til en konference om god rengøring i ældre- og plejeboliger med udgangspunkt i Ældre KViK og erfaringerne fra Køge Kommune.

Mest Læste

Annonce