Markant flere ældre indlægges

22/05/2012 11:33

Administrator

Antallet af indlæggelser af ældre borgere på medicinske afdelinger er steget med 21 procent de seneste fem år. Dansk Sygeplejeråd og KL peger på, at sygeplejersker kan forhindre mange indlæggelser.

Siden Kommunalreformen trådte i kraft I 2007 har det været et mål at få nedbragt antallet af indlæggelser af ældre borgere på landets sygehuse. Det skulle ske for at spare samfundet penge og skabe højere livskvalitet for de ældre.

Men nu viser en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd, at antallet af indlæggelser på medicinske afdelinger for borgere på 65 år eller ældre er steget fra 171.488 i 2007 til 207.166 i 2011. Det svarer til en vækst på 21 procent.

"Der er meget bekymrende, at så mange ældre borgere er nødt til at blive indlagt, fordi nogle kommuner ofte ikke har de fornødne sundhedsmæssige kompetencer til at tage sig af de ældre. Det svækker livskvaliteten for den enkelte og koster samfundet rigtig mange penge," siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, som i denne uge holder national kongres i Vejle med deltagelse af sundhedsminister Astrid Krag (SF) og topfolk fra KL og Danske Regioner.

Sygeplejersker forebygger
Ifølge analysen fra Dansk Sygeplejeråd, så har kommunerne i Region Sjælland samlet den største vækst på 37 procent i antallet af indlæggelser af ældre borgere på medicinske afdelinger fra 2007-2011. Kommunerne i Region Hovedstaden ligger på 25 procent. Kommunerne i Region Nordjylland ligger på 16 procent. Kommunerne i Region Midtjylland ligger på 15 procent. Mens kommunerne i Region Syddanmark samlet har haft den laveste vækst på 12 procent.

"Det er helt nødvendigt, at kommunerne opgraderer med stærkt sundhedsfagligt personale. Kigger man eksempelvis på Roskilde Kommune, der ligger i den region med størst vækst i antallet af indlæggelser, så har Roskilde faktisk formået at stoppe væksten. Det skyldes især, at man har satset på, at få sygeplejersker til at forebygge indlæggelser af ældre borgere. Så vi kan se, at det virker," siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.


Hos Ældre Sagen er souschef Jens Højgaard vant til at høre om ældre, der bliver tvunget til indlæggelse. .

"I dag er det blot hver tredje kommune, der tilbyder genoptræning inden for en uge. Det betyder, at mange ældre patienter må genindlægges, da de blot bliver udskrevet til ventetid og hurtigt svækkes," siger Jens Højgaard, der tilføjer, at sygeplejersker skal spille en afgørende rolle ved f.eks. hjemmebesøg efter udskrivning fra sygehuset, så der sker en bedre koordinering af genoptræning og medicingennemgang.


Kommunerne vil tage ansvar
I KL er man klar til at tage ansvar og forbedre det nære sundhedsvæsen, lyder det fra Anny Winther (V), formand for KL´s social- og sundhedsudvalg.

"Vi skal styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Og her tænker jeg i væsentlig grad på sygeplejersker, der kan sætte ind med en forebyggende indsats, der kan tage meget i opløbet og øge de ældres livskvalitet," siger Anny Winther.

Hun understreger dog også, at den demografiske udvikling med langt flere ældre presser kommunernes økonomi, så der skal tilføres flere midler.

"Når kommunerne skal spille en langt større rolle i forhold til borgernes sundhed, og antallet af ældre stiger og stiger, så skal vi honoreres. Det kræver investeringer, at få udviklet det nære sundhedsvæsen, men det kommer hele samfundet til gode," siger Anny Winther, formand for KL´s social- og sundhedsudvalg.

Fra 2007-2011 er andelen af borgere på 65 år eller ældre steget med 13 procent.
 

Mest Læste

Annonce